Skillnaden mellan skäran cell hemoglobin och normalt hemoglobin Skäran cell hemoglobin vs normalt hemoglobin

Varje år barn och vuxna diagnosen blodburna sjukdomar. En av de mest dödliga typerna är leukemi som redan är en typ av cancer. Några av dessa blodsjukdomar ärvs från defekta gener, medan andra beror på en brist på näringsämnen, såsom järn, vilket i sin tur kan leda till IDA eller järnbristanemi.

Sicklecellanemi uppstår i vissa människor runt om i världen, särskilt till den afrikanska rasen. Varje år tusentals barn som diagnostiseras med det i USA och Kanada. Det är inte en dödlig sjukdom utan snarare en hanterbar en. Men är tidig diagnos bättre för att förhindra ytterligare komplikationer.

I SCD eller sicklecellanemi, kan hemoglobin i cellerna vara antingen normal eller kan medföra att cellen blir skäran-formad som kan kallas sicklecellanemi hemoglobin. Låt oss försöka ta reda på skillnaderna mellan normal hemoglobin och skäran cell hemoglobin.

Normala RBC är cirkulär form eller skivformad medan skäran celler är formad som en halvmåne eller croissant. När dessa celler rör sig och strömmar in i blodströmmen, vilket normala röda blodkroppar innehåller normalt hemoglobin rör sig i ett mycket smidigt sätt. När emellertid sickle-celler rör sig in i blodomloppet, orsakar detta ett 'trafikstockning', som blockerar blodflödet i gengäld. Sicklecell-hemoglobin utgör vanligen strängar som orsakar sickling formen hos RBCs eller röda blodkroppar.

När detta händer kommer skäran celler orsakar sicklecellanemi. Som vi alla vet, i anemi, det finns ett minskat antal röda blodkroppar. Detta orsakar anemi eftersom det finns lite normalt hemoglobin som transporterar syre från lungorna till resten av kroppen. Så symtom som trötthet och dåsighet kan förekomma hos barnet.RBC produceras i benmärgen och ersätts i kroppen var tredje månad. Detta är i fallet med normala RBK. Men i SCD, det snabbt ersättas vid ca 10-20 bara några dagar. Benmärgen har stora svårigheter att producera röda blodkroppar.

SCD och sicklecellanemi ärvs från sina föräldrar som är bärare. Dessa bärare som ärvt det ha en halvmånformade egenskap som skiljer sig från sicklecellanemi. När någon är en bärare eller har halvmånformade drag, kommer han eller hon inte påverkas av sjukdomen. Men om det 's vidare genom ett barn, kommer han eller hon manifestera symptomen. Det kommer alltid att finnas en 25 procents chans eller en av fyra chans för ditt barn att ha denna sjukdom om båda föräldrarna har det. Dessutom, 50 procent eller 2 av 4 barn kommer att vara bärare, och den sista 25 procent kommer att växa normalt.

Sjukdomen är livslång och är alltid hanterbara.

Sammanfattning:

1. Normala RBC är cirkulär form eller skivformad medan skäran celler är formad som en halvmåne eller croissant.
2. Normal hemoglobin kommer att orsaka jämn strömning av RBC i blodet medan halvmånformade-form hemoglobin kommer att orsaka en 'trafikstockning' i blodomloppet.
3. Under normala RBC, kommer benmärg reproducera det var 3 månader medan i skäran-formad, det tar bara 10-20 dagar.