Skillnaden mellan ALS och muskeldystrofiALS vs muskeldystrofi

ALS är mer känd som amyotrofisk lateralskleros och kallas ibland som Lou Gehrig ??? sjukdom. ? Detta är en sjukdom som angriper nervsystemet celler som finns i hjärnan och spinal, och kallas neuroner. ? Dessa celler är de komponenter som skickar meddelanden till hjärnan och ryggraden som styr musklerna i armar och ben. ? Den muskeldystrofi, å andra sidan, påverkar musklerna i kroppen som påverkar rörelser person. ? I allmänhet är människor med MD noteras att ha saknade gener som förhindrar bildandet av bra protein för att göra kroppens muskler friska. ? ALS tenderar att slå folk på måfå medan de med muskeldystrofi är vanligtvis föds med sjukdomen eftersom det är en genetisk sjukdom som är ärftlig i naturen.

I den medicinska världen, dessa sjukdomar påverka möjligheten för personen att flytta. ? ALS är en sjukdom som kan förekomma i en person i ett sent skede i hans liv, vanligen i åldrarna 40 till 60 år gamla. ? Å andra sidan, som nämnts, är muskeldystrofi en sjukdom som börjar på barnets födelse. ? Detta innebär att det är en gradvis process som kan förvärras genom tiden. ? Så småningom kan det sträcka sig från några år till nästan 20 år beroende på vilken typ av MD att en person har. ? ALS, å andra sidan, har vanligtvis en medellivslängden för endast cirka två till sex år från dagen för diagnosen. ? Amyotrofisk lateral skleros är inte en ärftlig sjukdom.

När det gäller olika typer av sub-klassificeringar, har muskeldystrofi tio klasser. ? Dessa är Duchenne, Becker, Lem gördel, facioscapulohumeral, myotonic, medfödd, distal, Emery Dreifuss, spinal och Oculopharyngeal. ? Andra experter uppger att det kan finnas fall klassificeringarna kan vara mer än tio. ? ALS, under tiden, har inga under klassificeringar. ? När det gäller diagnos, sjukdomar i ALS och MD kommer? börja med de vanliga tester av muskler och nerver. ? Men med MD, ytterligare ett test att undersöka kroppen ??? s enzymer görs för att fastställa omfattningen av sjukdomen.Det är viktigt att du ordentligt avgöra vilka av dessa sjukdomar har du verkligen så att rätt primär behandling. ? Både muskeldystrofi och amyotrofisk lateralskleros är inte botas. ? Det finns dock fortfarande några ytterligare stöd mediciner att åtminstone hjälpa till att lindra patientens komfort under sin återstående tid.

Sammanfattning:

1. ALS kan drabba vem som helst medan Muskeldystrofi visas främst på de människor som har en familjehistoria av det.
2. ALS påverkar nerverna medan muskeldystrofi påverkar musklerna i kroppen.
3. ALS har en förväntad livslängd på endast cirka två till sex år medan MD noteras att ha en längre livslängd som kan nå upp till 20 år.
4. muskeldystrofi har tio under klassificeringar medan amyotrofisk lateralskleros eller ALS har inga klasser eller typer.