Skillnaden mellan svetsning och lödningSvetsning vs Hårdlödning

Svetsning och lödning finns två typer av processer som används för att sammanfoga olika metalldelar. Dessa två metoder används också för att fastställa eller gå med trasiga delar eller att fylla luckorna i metaller. Även om dessa två processer har samma användning, har de olika mekanismer. De har skillnader i användningen av temperatur och smältningen av fyllmedel och basmetaller.

Svetsning används för att sammanfoga metallstycken samt termoplaster. Detta är en process genom vilken basmetallen samt tillsatsmetallen smälts, och var och en bildar ett smält material eller ett smältbad. Denna smältbadet stelnar att göra en stark fog. Till skillnad från svetsning, är endast tillsatsmetallen smälts i hårdlödningstekniken. Tillsatsmetallen smälts i-mellan de delar som måste sättas ihop. Vätningen som bildas i mellan lederna blir stelnade och ger fogen mer styrka. Så vi kan dra slutsatsen att svetsning smälter basen och tillsatsmetallen, och hårdlödning smälter endast den tillsatsmetall.

Hårdlödning liknar lödning. För hårdlödning, bör de delar av de två metallerna som måste sammanfogas vara fri från oxider. I hårdlödning, är metallerna som måste sammanfogas inte upphettas till deras smältpunkter, men endast den fyllnadsmetallen värms strax över smältpunkten.En skillnad som kan ses mellan lödning och svetsning är i de temperaturer. I svetsning, behövs höga temperaturer. Men i hårdlödning, är temperaturen lite lägre än den hos den temperatur som används vid svetsning.

Sammanfattning:

1. Svetsning och lödning finns två typer av processer som används för att sammanfoga olika metalldelar, fixa trasiga delar, och fylla luckorna i metaller.
2. Svetsning är en process genom vilken basmetallen samt tillsatsmetallen smälts och var och en bildar ett smält material eller ett smältbad. Denna smältbadet stelnar att göra en stark fog.
3. Hårdlödning liknar lödning. Tillsatsmetallen smälts i-mellan de delar som måste sättas ihop. Vätningen som bildas i mellan lederna blir stelnade och ger fogen mer styrka.
4. I hårdlödning, är metallerna som måste sammanfogas inte upphettas till deras smältpunkter, men endast den fyllnadsmetallen värms strax över smältpunkten.