Skillnaden mellan MIG och TIG-svetsningMIG vs TIG-svetsning

För metallbearbetning, är svetsning processen att tillverka och skulpturering av material genom filmbildande. Dessa material är vanligtvis termoplastiska eller metall. Processen åstadkommes ofta genom att värma det fasta materialet tills den smälter, därefter tillsats av fyllmedelsmaterial i de smälta bitarna som då skulle stärka dess fundament. Det finns också tillfällen när processen där uppvärmningen används med tryck. Det finns olika energikällor som kan användas för att initiera svetsning. Detta kan vara allt från den typiska gaslåga, med hjälp av friktion och elektrisk ljusbåge, till de mer sofistikerade metoder såsom användning av laser, elektronstrålar och ultraljud. Processen kan vara farligt, och försiktighetsåtgärder är normalt för att undvika skador från brännskador, chock, intensivt ljus, strålning, och inandning av giftiga gaser.

Flera olika typer av svetsprocesser används också idag. En av dem kallas bågsvetsning. Det är en av de mest vanligen använda typerna. Bågsvetsning använder en elektrisk ljusbåge som alstras från elektroden för svetsaren. Tillsammans med basmaterialet och användning av elektrisk ström är en del av svetskraftaggregatet. Utvecklingen av bågsvetsning metod kan spåras tillbaka till 1802 när en rysk experimentell fysik vid namn Vasilij Vladimirovich Petrov upptäckte kontinuerlig ljusbåge. Petrov föreslagit att den elektriska ljusbågen kan användas i olika applikationer, inklusive svetsning. År 1881, den första patenterade bågsvetsmetod kom, en kol båge ficklampa. Idén kom från Auguste de Mritens som används modifierade svetsutrustning som hade en sluten huv och rökutsug röret för att styra flödet av blyoxid rök. Framsteg inom bågsvetsning har lett till användningen av elektroder, både förbrukningsmaterial och icke smältbar, för svetsning samt användningen av lik- och växelström. Andra metoder har också införts genom historien, som MIG-svetsning och TIG-svetsning.

Metall Inert Gas svetsning, även känd som MIG, matas kontinuerligt med konsumerbar tråd som fungerar som både en elektrod och tillsatsmaterial tillsammans med skyddsgas strömma runt tråden, så att det skulle förhindra kontaminering på den del som svetsas. Denna metod erbjuder snabb svetshastighet och högkvalitativa svetsar. Men gör komplicerad utrustning detta mindre mångsidig och mindre bekväm än andra förbrukningselektrodmetoder.TIG-svetsning eller TIG-svetsning, är en bågsvetsning process som använder en volframelektrod för att svetsa och använder en skyddsgas som i MIG-svetsning. Till skillnad från elektroden enligt MIG-svetsning, är detta en icke-förbrukningsvara. Volfram inte blandas in som fyllmedel för svetsstället och bränns sedan av. Men metoden kan fortfarande innefatta användning av fyllnadsmaterialet. Metoden kräver mer skicklighet än MIG-svetsning och eftersom operatören måste hålla elektroden för att bilda den elektriska ljusbågen, men det ger en högre kvalitet på svetsen än MIG-svetsning.

Sammanfattning:

1. Svets är en process för att tillverka och skulptera material genom koalescerande. Flera typer av svetsprocess införs genom historien.
2. En av dessa typer är bågsvetsning. Upptäckten av en kontinuerlig elektrisk båge av Vasily Vladimirovich Petrov fick honom att föreslå att använda den på olika applikationer såsom svetsning. Framsteg på bågsvetsning har lett till olika metoder som används för metallbearbetning. Bland dessa metoder är MIG-svetsning och TIG-svetsning.
3. MIG-svetsning, eller Metal Inert Gas svetsning, använder förbruknings tråd som fungerar som både en elektrod och tillsatsmaterial. Den använder också skyddsgas att svetsa. Denna metod erbjuder en snabb svetshastighet och högkvalitativa svetsar, men den komplicerade utrustningen kan hindra arbetet.