Skillnaden mellan Rhombus och ParallellogramRomb vs Parallelogram

En parallellogram är en fyrsidig eller fyrsidig figur, i vilken de motsatta sidorna är parallella. Och eftersom de motsatta linjerna är parallella, därav de motsatta vinklar är också lika.

En romb, å andra sidan, kan definieras som en liksidig parallellogram. Det är en fyrsidig figur som har alla de fyra sidorna lika. Denna egenskap hos en romb liknar en kvadrat. De särskiljande egenskaperna mellan de två är att en kvadrat har alla vinklar som är lika med 90 grader, men i en romb endast de motsatta vinklar är lika. Ändå finns det ett kännetecken att det i en rektangel den motsatta vinkeln är lika med 90 grader, men i fallet med en romb, vinklarna inte är lika med 90 grader. De är kompletterande vinklar.
Således kan man säga att varje romb är en parallellogram men det omvända är inte sant.

En romb kallas också som en diamant eller en sugtablett.

Vi kommer att ta hjälp av ovanstående figur för att diskutera en parallellogram och en romb en efter en.

 Romb
I en romb:
Sidorna AB = BC = CD = AD.
Vinkeln = vinkel och vinkeln = vinkeln. Men vinkel = vinkel är olika för vinkeln = vinkeln.
Diagonalerna AC och BD skär varandra bilda en rät vinkel (en rät vinkel är en vinkel på 90 grader), eller är parallella med varandra.
Diagonaler tudelar de motsatta vinklar.
Omkretsen eller perimetern av en romb kan beräknas som:Omkrets = 4 x sidan.

Parallellogram
I en parallellogram:
Motsatta sidor är lika dvs AB = CD och BC = AD.
Vinkeln = vinkel och vinkel = vinkel
Vinkeln kan vara lika med 90 grader. (Detta är fallet med en rektangel.)
Var och en av diagonalerna bildar en triangel, som är kongruenta med varandra.
Diagonaler tudelar de motsatta vinklar.
Omkretsen eller perimetern av en parallellogram kan beräknas som:

Omkrets = 2 (AB + BC).

Sammanfattning:
I en parallellogram, de motsatta sidorna är lika medan i en romb alla fyra sidorna är lika.
I en parallellogram, diagonal bisect varandra medan i en romb de inte bisect varandra.
I en romb, de diagonaler skär varandra i rät vinkel och följaktligen är vinkelräta mot varandra. Det är inte så i fallet med en parallellogram.
I en parallellogram, kan vinklarna vara lika med 90 grader, men den kan aldrig vara 90 grader i fallet med en romb.