Skillnaden mellan PTT och PT PTT vs PT

PTT är 'partiell tromboplastintid', och PT är 'protrombintid.' Både PTT och PT är tester som används för att mäta den tid det tar för blodet att koagulera. Dessa två tester sker främst för kontroll av blödningsproblem eller risken för kraftig blödning under operation.

PT mäter den yttre koagulationsbanan genom att beräkna protrombin förhållandet tillsammans med det internationella normaliserade förhållandet. De koagulationsfaktorer som I, II, V, VII och X har tittat in i protrombintiden. PT bestämmer även de nivåer av warfarin och den vitamin K positionen. Normal PT-värdet är 11 till 16 sekunder.

PTT-är ett mått på den interna koagulationsrutten och den gemensamma koaguleringsvägen. Den partiella tromboplastintiden test mäter också den heparinnivå i kroppen i det fall en patient är på anti-koagulering terapi. De koagulationsfaktorer som är noterade i en PTT-testet är: I, II, V, VIII, IX, X, XI och XII. Den normala PTT värdet är 25 till 39 sekunder.PTT-kallas partiell på grund av avsaknaden av vävnadsfaktor. PT är den tid det tar för plasman att koagulera efter vävnadsfaktorn tillsättes.
Protrombintiden mäts för att bestämma orsaken till blåmärken eller onormal blödning och för att kontrollera om blodförtunnande läkemedel kommer att fungera. Det används också för att kontrollera de faktorer som leder till en blodpropp, kontrollera om låga nivåer av vitamin K, och kontrollera leverfunktioner.
Partiell tromboplastintid (PTT) mäts även för att fastställa orsaken till den onormala blödningar och kontrollera faktorer som leder till blodproppar som orsakar koagulering problem. Det ser också på timern för en blodpropp innan operation och för att se om den rätta dosen av anti-koagulering läkemedel används.
Sammanfattning:

1. PTT är 'partiell tromboplastintid' och PT är 'protrombintid.'
2. PT mäter den yttre koagulationsbanan genom att beräkna protrombin förhållandet tillsammans med det internationella normaliserade förhållandet.
3. PTT är ett mått på den interna koagulationsrutten och den gemensamma koaguleringsvägen.
4. koagulationsfaktorer som I, II, V, VII och X är undersökt i protrombintid. Koagulationsfaktorerna som noteras i PTT är I, II, V, VIII, IX, X, XI och XII.
5. PT bestämmer även de nivåer av warfarin och de vitamin K positionen. Den partiella tromboplastintiden mäter heparinnivå i kroppen.