Skillnaden mellan OT och PTOT vs PT

Arbetsterapi och sjukgymnastik verkar vara samma sak, och människor får ofta förväxlas med deras betydelser. Det finns dock några mycket viktiga faktorer som gör en stor skillnad mellan de två yrkena.

Definition:

OT, eller arbetsterapi, är inriktad på att ge en patient en riktig förståelse av sin förmåga, och hur de kan sköta sin hälsa på ett bättre sätt. Detta är en mycket vanlig behandling för dem som lider av en fysisk skada som inte tillåter dem att arbeta självständigt, eller normalt.

PT, eller sjukgymnastik, är inriktad på att ge patienten själva behandlingen för de skador de kan ha, oavsett om de försämrar deras normala liv eller inte. Detta är mer relaterade till härdningen av patientens 's skador.

Tekniska skillnader:

OT kommer att insatt i de djupare aspekterna av mänskliga färdigheter som involverar hans eller hennes förmåga att klara av den nuvarande situationen, och hur de kan uppnå en balans mellan. De kommer också att undersöka hemmet och emotionell miljö, och ge sitt stöd på dessa områden.

PT kommer att fokusera på skadan, och på att försöka förhindra ytterligare skador. Terapeuten är skyldig att ha en omfattande kunskap om anatomi och muskuloskeletala systemet av kroppen för att kunna göra sitt jobb ordentligt.

Arbetsmiljö:

En arbetsterapeut arbetar med rehabiliteringscentrum, med individer som har permanent funktionshinder och de som behöver rådgivning på en regelbunden basis. De arbetar normalt med mycket avancerad utrustning, och kan hjälpa till med att ge patienten nödvändig arbetskraft för att se till att de tas om hand på rätt sätt.Sjukgymnaster arbetar med sjukhus och kliniker som tar emot patienter med skador på grund av olyckor och den vanligaste av dessa är relaterade till halsen och ryggmärgen. De arbetar på att hjälpa till att påskynda reningsprocessen, för att ge patienten snabb lindring.

Även om OT och PT kräver liknande utbildning, är den stora skillnaden att OT behöver mer träning i muntlig och handfärdighets insatser, medan PT behöver mer postural och grovmotoriska utveckling utbildning. För att börja träna någon av dem, borde terapeuten har fått en kandidatexamen 's eller Master' s examen inom sina respektive områden.

Dessutom är det ofta sett att OT hjälper också patienten att övervinna sina skador på ett eller annat sätt, och att PT försöker hjälpa en patient att förstå orsakerna bakom skadan och hur man handskas med dem genom medel för utbildning. Det finns fall där både OT och PT arbeta tillsammans för att hjälpa en patient med svåra trauman förhållanden.

Sammanfattning:

1. OT är utformad som ett verktyg för att hjälpa dem som behöver rådgivning om hur man ser efter sig.

2. PT är utformad som ett verktyg för att hjälpa skador läker snabbare.

3. OT praktiseras i rehabiliteringscenter, och PT sker på sjukhus och kliniker.