Skillnaden mellan kokain och koffeinKokain vs Koffein

Kokain och koffein är båda stimulantia. Även om de två stimulerar nerverna, de är olika på många sätt. En av de viktigaste skillnaderna är att en är lagligt och den andra är olagligt. Medan kokain är olagligt, är koffein lagligt.

Kokain och koffein är härledda från två olika källor. Kokain, vilket är ett kristallint tropan, härledas från kokaväxtblad. Å andra sidan, är koffein som föreligger i kaffe, te och choklad.

En annan märkbar skillnad är att kokain är en sinnesförändrande substans, medan koffein är inte en sådan substans. Till skillnad från koffein är kokain ett mer potent läkemedel.

Både koffein och kokain signalerar sinnet att frigöra adrenalin, och skapar en behaglig känsla, men skillnaden med kokain är att det inte bara skapar en trevlig känsla, men ger också en direkt känsla av eufori.

Även om kokain och koffein är skadliga för kroppen, är kokain anses vara extremt skadliga. Effekterna av kokain kan leda till många komplikationer, och kan vara till och med dödlig. Å andra sidan, är koffein inte så skadlig.

En annan sak som kan ses är att människor blir beroende av både kokain och koffein när de börjar använda den. Det har emellertid visat sig att personer som använder kokain har svårt att komma ur detta missbruk.

Koffein är en xantin alkaloid, som kommer i en vit kristallin form. Namnet kommer från kaffein, en kemikalie som finns i kaffe. Kokain är en tropan alkaloid, som också kommer i kristallin form. Namnet kommer från coca och alkaloid; suffix -ine.

Även koffein är lätt tillgänglig i choklad, kaffe och te, är kokain närvarande finns huvudsakligen i vitt kristallint pulver och crack.Tja, är odling och distribution kokain olagligt för icke-medicinska ändamål.

Sammanfattning:

1. Kokain är olagligt, medan koffein är lagligt. Kokain odling och distribution är olagligt för icke-medicinska ändamål.

2. Kokain kommer från coca växtblad. Å andra sidan, är koffein som föreligger i kaffe, te och choklad.

3. UUnlike koffein, är kokain en mer potent läkemedel; kokain är en sinnesförändrande substans, medan koffein är inte.

4. Till skillnad från koffein, kokain anses vara mycket skadligt, och effekterna kan leda till många komplikationer och även kan vara dödlig.

5. Namnet koffein kommer från kaffein, en kemikalie som finns i kaffe. Kokain kommer från koka och alkaloid; suffix -ine.