Skillnaden mellan blyhaltig bensin och blyfri bensinBlyad bensin vs blyfri bensin

Olika typer av bensin kan köpas på pumpen. Även om vissa kan vara självförklarande, det finns fortfarande en del att många tycker förvirrande som blyad och blyfri bensin. Den största skillnaden mellan blyad bensin och blyfri bensin är tillsats tetraetylbly. Det fanns andra typer som använts tidigare, men detta är den mest populära. Denna tillsats, som användes i blyhaltig bensin och inte i blyfri bensin, innehåller elementet av bly.

Bensin var bara bensin tills motorer började har högre komprimeringsgrader och de började självantända, vanligen kallad knackar eller pinga. Bensinbolag upptäckte att lägga till en blybaserad tillsats eliminerade knackar, vilket ger upphov till blyad bensin. Mycket senare upptäcktes det att bly hade några oönskade biverkningar, och regeringar började att avskräcka från användning av blyad bensin och uppmanade företagen att utveckla blyfri bensin som ett alternativ.

Förbränningen av blyad bensin får leda till att släppas ut i luften. Bly är en tung förorening som skadar inte bara för miljön utan också för de människor som utsätts för det. Den förhärskande användningen av blyad bensin såg en stadig ökning i blyhalter av människor som bor i tätbefolkade områden där fordonen var förhärskande. Långvarig exponering för stora mängder av bly kan så småningom orsaka blyförgiftning, som kan vara dödlig.

Som de negativa effekterna av bly upptäcktes, regeringar var angelägna om att ta bort blyad bensin från regelbunden användning. De började med olika skattesatser för blyad och blyfri bensin, sedan några så småningom tillgrep att förbjuda blyad bensin helt och hållet och att ålägga mycket stränga böter för de som fångas inneha eller använda den. Fortfarande finns det några områden där användningen av blyad bensin fortfarande är tillåtet. Några exempel motorsport, tung utrustning, och marina farkoster.Även om blyad bensin är inte längre tillgänglig på pumpen, har namnet på blyfri bensin fastnat ända sedan. Oljebolagen har också lyckats hitta alternativa tillsatser för att öka oktantalet av deras bensin utan att använda bly. Så länge du använder den rekommenderade bensin för din bil, bör du inte ha några som helst problem.

Sammanfattning:

1. Blyad bensin innehåller bly tillsatser medan blyfri bensin 't.
2. Blyad bensin skapar mer föroreningar än blyfri bensin.
3. Blyad bensin utgör mer av en hälsorisk än blyfri bensin.