Skillnaden mellan Yaw och PitchYaw vs Pitch

'Yaw' och 'pitch' är två termer som gäller och beskriver axlarna och förflyttning av ett fordon eller andra föremål som vindkraftverk och andra tillämpliga objekt. Fordonen i fråga avser vanligtvis flygplan. Dessa villkor, tillsammans med en tredje axel, representerar flyg dynamik i form av axlar och rörelser hos ett flygplan.

Bortsett från dessa två typer av axlar, finns det en tredje sikt och axeln kallas en rulle. 'Roll' är också närvarande som ett tillägg till de två kritiska flygdynamik och parametrar. Den representerar longitudaxeln. Det kan misstas för gir eller den vertikala axeln på grund av vissa likheter. Dessa tre axlar anses vara huvudaxlar och är väsentliga för att manövrera ett flygplan.

'Yaw' kallas också den gapande axeln. Den representerar den vertikala axeln. Vilket betyder att det avser sida till sida rörelser. Riktningen för rörelsen är faktiskt vänster till höger eller höger till vänster beroende på positionen och platsen för fordonet eller objektet.
Å andra sidan, 'pitch' representerar den horisontella axeln som sträcker sig från ett vingspetsen till den motsatta vingspets. Det har ytterligare namn som laterala axeln och tvärgående axeln. Det betyder rörelse uppifrån och ned eller upp och ned.Båda axlarna härrör från flygplanets 's centrum för ursprung och avviker från ursprunget till olika riktningar.
I en representativ system som xyz är backen representeras av bokstaven z medan planen representeras av bokstaven y.
Medan klämbacken är vinkelrät mot kroppen av vingar, är stigningen axel vinkelrät mot giraxeln och parallellt med kroppen av vingar.

Under flygning eller staten flygplan är i luften, vissa delar av flygplanet producera gäsp rörelse och stampningsrörelserna. Hissar (en del av den bakre sidan av planet, vanligtvis på vingen) producerar tonhöjden rörelse. Å andra sidan, det plan 's roder producera den gapande rörelse. Rodret är beläget vid flygplanet' s bak och på svansen. Både roder och hiss är mycket nära varandra.

Sammanfattning:
1. Både gir och pitch är två av tre av de grundläggande flyg dynamik. Både gir och pitch hänvisar till axlarna och ögonblick av ett flygplan. En ytterligare till dessa två termer är den tredje axeln, som är rulle. Gir, lutning och rulle är principerna axlar i ett flygplan.
2. Yaw kallas också gäspar axel och den hänvisar till den vertikala axeln medan planen kan anropas av alternativa namn som horisontell axel, lateral axel och tvärgående axeln. Den vertikala axeln finns från tyngdpunkten till en utåtriktad riktning, medan den horisontella axeln härstammar från tyngdpunkten och outstretches till en vingspetsen till en annan.
3. gir eller gäspa rörelse från sida till sida som ofta antingen från vänster till höger eller bakåt är. Å andra sidan, är tonhöjds rörelse uppifrån och ned. Både planen och gir låta planet att röra sig i sina respektive riktningar.
4. Yaw rörelse eller axel representeras av bokstaven Z medan bokstaven y representerar tonhöjden axel eller rörelse.
5. Yaw är vinkelrät mot kroppen eller plan av vingarna medan planen är vinkelrätt mot gir axel. Dessutom är den senare axeln parallell till kroppen av vingar. Båda axlarna kommer från tyngdpunkten av flygplanet.