Skillnaden mellan chocker och StrutsChocker vs Struts

Stötar och stag är viktiga för en mjuk gång. Både chocker och struts ger en perfekt och bekväm körställning. Det är inte bara för komfort att stötar och strävor är närvarande i fordon; både stötar och strävor förbättrar också fordonets säkerhet, att hålla fordonet i god suspension. Merparten av tiden, människor inte se någon skillnad mellan chocker och struts; de anser de två att vara synonymer. Även chocker och struts är nästan densamma, de skiljer sig i sin design och funktioner.

Medan stöttorna utgör en integrerad del av suspensionen, stötar absorberar bara gupp från vägen. Struts tjänar också som svänger för styrväxel, och ersätter överarm kontroll. Å andra sidan, chocker bara dämpa resonansvibrationer, och bidra till att upprätthålla en jämn enhet.

Väl, en annan skillnad som kan ses, är att stagen är närvarande på den främre delen av fordonet, och stötar finns på den bakre delen av fordonet.

När man jämför stötar och stöttor, är det anmärkningsvärt att stöttor behövs mer än chocker. Det har sagts att man kan köra en bil utan chocker, men man kan inte köra bil om det inte finns några stöttor.

Till skillnad från stötar, stag ge strukturellt stöd för fordonet. Strävor hjälpa fordonet att anpassa sig till vägen. När fordonet rör sig eller studsar, struts medhjälpare komprimering och rekylerande av fjädrarna. Chocker hjälpa fordon rekyl tillbaka till sin gamla ställning efter att ha visat gupp. Där chocker dämpa bladfjädrarna, stöttor dämpa fjädrarna.

Chocker kommer i flera bitar, medan stöttorna kommer i ett enda stycke, med en inbyggd fjäder och omgiven av fjädrar.

När man jämför deras pris, stöttor är dyrare än chocker. Dessutom är arbets avgift för installation av stöttor också högre än för installation av chocker.Sammanfattning:

1. Struts utgör en integrerad del av suspensionen. Å andra sidan, chocker bara absorbera stötar från vägen.

2. Stagen är närvarande på den främre delen av fordonet, och stötar finns på den bakre delen av fordonet.

3. Till skillnad från stötar, stag ge strukturellt stöd för fordon.

4. Stötar kommer i flera bitar, medan stöttorna kommer i ett enda stycke, med en inbyggd fjäder och omgiven av fjädrar.