Skillnaden mellan Hoist och CraneHoist vs Crane

Det fanns en tid när man 'liv var mycket enkel;. Han var nöjd med att bo i en liten bostad görs med vad han kunde hitta i hans närmaste omgivning Då som han började att reproducera och föröka sig, behövde han ett större hus och fler saker .
Då enda familjen blev ett samhälle med mer behöver och mer komplicerat sätt att leva. Monument och byggnader byggdes och transport genom mekaniska medel tillkom som nödvändiggjort användningen av remskivor, kranar och lyftanordningar för att hjälpa i deras konstruktion.
Även forntida civilisationer används lyftanordningar som är apparater som används för att lyfta och sänka laster genom kedjor eller rep lindade runt en hiss hjul eller trumma där belastningen är ansluten till en krok. Det manuellt manövrerade då, men idag hissar drivs elektriskt och pneumatiskt.
Lyftblock har många användningsområden i dag och har flera olika typer:

Elektriskt driven lyftanordning, som kan vara vajern typen eller typen kedjan.
Bygg hissa som också är känd som en man-Lift eller Buck lyftanordning som används som tillfällig hiss i byggandet av stora eller höga byggnader.
Gruvspel som används i gruvor för att höja och sänka laster från gruvschakt och ut i det fria.

Kranar, å andra sidan, är maskiner som används för lyft som kan flytta laster eller material upp, ner, i sidled, vertikalt eller horisontellt. De används i konstruktion, tillverkning och transportindustrin.
Liksom lyften har kranen också använts av forntida civilisationer som använder arbetskraft och lastdjur såsom kor och åsnor. Med tillkomsten av den industriella revolutionen, kranar som vi vet i dag har utvecklats. Dagens 's kranar drivs av ångmaskiner, förbränningsmotorer, elmotorer, och hydraulsystem. Kranar är utformade för att kunna lyfta vikter, och de måste vara stadig nog för att inte störta, och stark nog för att inte . bristning Det finns flera typer av kranar som används idag:Travers eller krok kran
Mobil kran
Kranbilar
Sidlastare crane
Terräng kran
All terräng kran
bandgående kran
järnvägen crane
flytkran
antenn kran

Kranar använda enkla maskiner såsom spaken som fungerar som den horisontella balken, remskivan som levererar kraft till lasten, och den hydrauliska cylindern, som förflyttar balken och med armen i syfte att skapa en mer effektiv och flexibel mekanism för att flytta laster.
Sammanfattning:

1. En lyftanordning är en anordning som används för att lyfta och sänka laster medan en kran är en anordning som används för att flytta laster i olika riktningar.
2. En lyftanordning är en enkel anordning medan en kran är en mer komplicerad anordning.
3. En lyftanordning kan bara flytta laster vertikalt medan en kran kan flytta laster vertikalt och horisontellt.