Skillnaden mellan soltak och månen takSoltak vs månen tak

Taksystem skapades som ett slags kompromiss för att åstadkomma fördelarna med en cabriolet i en mer standard bil. När det gäller taksystem finns två vanliga termer; takluckan och månen tak. Den största skillnaden mellan de två är i det material som används. Soltak använder i princip ogenomskinliga material som metall eller fiberkompositer. Termen 'moon tak' framkom när biltillverkarna användas transparenta material som glas som en ersättning för takluckan. De två är i princip densamma i nästan alla andra aspekter.

En måne tak är att föredra i situationer där du vill låta solen i men inte vill vinden. Solen skulle lysa igenom månen taket även om det är stängt. Med en sol tak, måste du öppna den för att låta solen i, vilket också skulle låta vinden i; inte mycket perfekt när vinden är frysning. Nackdelen med en måne tak är när du bor i mycket varma områden och du inte vill att värmen från solen. En moon tak, även om den är tonat, skulle fortfarande låta en del av solljus på och den därav värme som den genererar.

Alla soltak och månen tak har samma grundprincip, men det finns många varianter beroende på hur de öppnar och hur de drivs. Vissa drivs manuellt medan några har elektriska och mekaniska delar som gör det möjligt för föraren att öppna eller stänga den genom att trycka på en knapp. Vissa sol / måne tak pop-up, andra luta och glida, medan andra glider in i taket. Det 'är bara en fråga om preferens.Sammanfattning:

1. Sun tak är ogenomskinliga, medan månen tak är transparenta.