Skillnaden mellan cement och murbrukCement vs Murbruk

Skillnaden mellan cement och murbruk är att cement är det bindande medlet, medan murbruk är en produkt som består av cement, sand och kalk. Båda dessa substanser har distinkta syften, såsom cement aktiveras med vatten och bildar en bindning med andra element för att bilda ett fast föremål, medan murbruk är användbart för att hålla tegelstenar eller sten tillsammans, och kan inte stå ensam som betong. Cement är ett ämne som används för att göra murbruk injekteringsbruk och betong etc.

Det finns olika typer av användningsområden för varje murbruk, injekteringsbruk eller betong blandas med cement, såsom fogmassa kan fylla luckorna mellan plattorna, men om lederna i blocken har saknade delarna, behöver du murbruk. Cement har många typer själv, såsom Portland, vit eller murarcement. Portland-cement används för bärande ändamål att bilda ett föremål. Murbruk, eftersom den kan innehålla antingen Portlandcement med kalk, eller murarcement, kalk och sand, monterar murblock i strukturella system. Blandningsförhållandet av cement och andra ingredienser bestämmer tryck- och bindningsstyrkan, inklusive absorption potential.

Murbruk innehåller bindningsförstärkare som används för att fylla mellanrummen mellan sten, tegel eller betongblock under byggnad. Det används också för att reparera och renovera ändamål. Murbruk appliceras som en tjock pasta, och det sätter hårt efter en kort tid för att skapa en tät tätning mellan stenar eller tegelstenar för att förhindra att luft och fukt tränger in i strukturen. Murbruk har förmågan att binda med förband, etc, i tegelstenarna. Det bidrar till att göra en estetiskt tilltalande och strukturellt sund byggnad. Den första konstgjorda murbruk konstruktion var av lera och lera, bortsett från de gamla egyptierna som använde kalksten tegel. Murbruk är vanligen används nuförtiden, och finns i olika typer; såsom Portland murbruk, som är gjord av Portlandcement, sand och vatten. En annan typ kallas kalkbruk, som tillåter fukt att röra sig fritt, och indunsta från ytan. Murbruk har en lång livslängd utan behov av ständiga reparationer. Cement med kalk och sand kallas murbruk; cement med sand är cement.

Sammanfattning:

1. Cement är ett bindemedel för att bilda murbruk, betong och fogmassa.2. Bruk görs genom att tillsätta vatten, sand och kalk till cement.

3. Bruk används vanligen för arkivering i mellanrum mellan tegelstenar och stenar för att förhindra att fukt från att läcka in.

4. Cement har många typer, såsom Portland, murarcement etc.