Skillnaden mellan betong och träBetong Vs Wood

När det gäller konstruktion, dragmaterial kommer ofta på plats och det är trä och betong. Ingenjörer och byggare har redan dechiffreras vilket material som är bäst för en viss användning. Ändå är inget av varje anses vara bäst i alla aspekter. Trä kan vara bättre i en given situation, medan betong kan vara perfekt för en annan. Men för icke-ingenjörer, som vill veta skillnaden mellan betong och trä, läs vidare.

Trä är ekologiskt. Det finns celler i trä som gör det 'levande.' De flesta skogar har brun färg som varierar från ljust till mörkt skiftning brun även om vissa träslag ljusare i den mån att ge det en köttig vit färg. Trä är faktiskt ett aggregat av cellulosa, vars fibrer är mycket göras kompakt. Denna egenskap gör det motstå yttre krafter och kompression. I sitt levande tillstånd, är trä en del av trädstam eller stam som används som en passage för näring och vatten som kommer från rötterna till bladen.

Trä, bortsett från konstruktionen, kan även användas för andra viktiga ändamål såsom: tillhandahålla bränsle, förpackning, och även för papperstillverkning. Trä eller träd växer genom att expandera inifrån dess stam. Och så, ökar i diameter och producera flera årsringar som sägs kunna berätta åldern på trädet själv.

Trä kan också gälla de två huvudklasser. Kärnveden är hjärtat av trädet. Det är den inre trä som anses vara äldre. De flesta experterna kallar även denna del som död ved, men andra kommer att vara oense, eftersom det fortfarande kan utsättas för vissa sönderfalls organismer. Splintveden, tvärtom, är den yttre delen och anses vara den yngre trä. Detta är ett huvudansvaret för att genomföra trädet 's näringsämnen. Dessutom kan trä också klassificeras som antingen hård eller mjuk. Trä från ekar är ett hårt trä medan de från tallar är mjuka. Men dessa namn' t exakt korrelera att om en trä kallas hårt då det är tuffare än de mjuka sådana. Det beror på att vissa mjuka träslag är faktiskt hårdare än hårda träslag.

Omvänt är betong gjord av cement och andra byggmaterial som aggregat (krossade stenar eller stenar), vatten och sand bland andra. Betongmaterialet, till skillnad från trä, hårdnar efter det att vatten har blandats och efter att den genomgick hydratiseringsprocessen. Denna process innefattar vattenbindande byggnadsmaterialet helt och hållet för att härda det upp som en helhet. Det totala resultatet är en mycket solid gråaktig material som kan motstå tryck och andra krafter. Numera är betong används främst för konstruktion. Det är utan tvekan den mest använda konstruktionsmaterial i världen idag; att inte tala om det är konstgjorda.1. Betong är en konstgjord material medan trä är ekologiskt.

2. Betong hårdnar efter en hydratiseringsprocessen medan trä är praktiskt taget ett hårt material till att börja med.

3. Trä är benägen att vrede ruttnande organismer som termiter i motsats till betong.