Skillnaden mellan emalj och PaintEmalj vs Paint

Paint är en blandning flytande ämne bestående av en flytande bindemedel och en pulveriserad pigment. Pigmentet är det ämne som ger måla dess färg medan akter de flytande bindemedels som ett fordon för att tillåta färgen som skall överföras till ytan av materialet. Färg används för konstnärliga och praktiska ändamål. Syftet av färg skall appliceras på vissa ytor och material för en beläggning eller av estetiska skäl.

I den konstnärliga uppfattning är färgen mediet för valet för konstnärer att göra speciella konstverk och uttrycka sig, nämligen målningen. På den praktiska tillämpningen är färg som används som ett skyddande skikt från vatten, värme, rost och olika miljöfaktorer.

Målning har flera baser. Det kan vara olja, vatten eller andra ämnen. Paint har också olika typer och typer beroende på sin klassificering. En typ av klassificering är färgen i sig (vilket inkluderar emalj, akryl, akvarell, tempera, affischer och andra). Den andra kategorin är färgen 'sort ansökan (primer, interiör, exteriör, golv, struktur, aerosol, flamsäkra, etc.). Beroende på ändamål och avsedda konsistens, någon typ av färg kan användas för alla ändamål .

I tillämpningen av färg, är det möjligt att använda många olika typer av färg på en enda yta. Exempelvis kan lackfärg appliceras på toppen av lackfärg. Om det finns ett behov av att lägga till en annan typ av färg, skulle en akrylfärg vara den bästa rekommendation. En av de vanligaste typerna av färg är lackfärg. Den tekniska termen för denna typ av färg är akryl emalj. Det är en av de vanligaste typerna av färg och avger en glansig och hård yta efter att den applicerats på en yta.

Lackfärg kan vara oljebaserade, vattenbaserade, eller latex-baserade. Lackfärg ytterligare delas in i tre typer: golv emalj, snabbtorkande emalj och hög temperatur emalj.Lackfärg kännetecknas som en varaktig färg och fläckbeständiga. På grund av dessa egenskaper är det ofta appliceras på utomhusytor eller strukturer. Det är också perfekt för miljöfaktorer som arbetar med flyktiga temperaturer, tätskikt och röta säkring. Eftersom lackfärg härdar ganska snabbt (om dess lösningsmedel är en tunnare), är det ofta mycket svårt att arbeta med. De brukar komma i aerosolburkar och sprutpistoler i motsats till färgburkar.

Lackfärg 's sammansättning, bortsett från lösningsmedlet och pigmentet, skulle kunna innefatta glaspulver eller metallflingor för dess glans.

Liksom många andra typer av färg, kan lackfärg även användas för konstnärliga ändamål.

Sammanfattning:

1. Paint är en allmän term för en blandad flytande ämne som appliceras på olika ytor för konstnärliga och förnuftiga applikationer. Färg, som en blandning, är sammansatt av ett fordon och pigment. Å andra sidan, är en särskild typ av färg som faller under en av sina klassificeringar lackfärg. Som en typ av färg, kan lackfärg användas både i konstnärliga och icke-konstnärliga sätt.
2. Målarfärg kan ha många klassificeringar och lackfärg är föremål för dessa klassificeringar. I och för sig har lackfärg även tre typer: golv emalj, snabbtorkande emalj och hög temperatur emalj.
3. På grund av sin fläcktålig natur, långvarigt skydd, och vissa glans, emalj färger är populära val av färg för utomhusytor eller ytor som är i ständig exponering för flyktiga eller extrema temperaturer. Den tjänar också det dubbla syftet att skydda ytan eller material samtidigt avger en glansig lyster som fungerar som färgen 'estetiska värde.