Skillnaden mellan brandfarliga och mycket brandfarligtBrandfarlig vs Mycket brandfarligt

Du kanske har stött på behållare med klistermärken 'Brandfarlig' och 'mycket brandfarliga.' 'Brandfarlig' själv betyder 'som fattar eld.' Så är det någon skillnad mellan brandfarliga och mycket brandfarliga? Den enda skillnaden som kan ses är att 'mycket brandfarligt' betyder chanserna för att fånga eld är större.

I huset kan du ha många objekt som är brandfarligt och lättantändligt, och det är alltid bättre att ha klistermärken på dem så att du kommer att vara mer försiktig. Dessa två villkor gör inte så stor skillnad som båda riskerar att fatta eld. 'Brandfarlig', som nämnts ovan, är ett ämne som lätt kan fatta eld. Bensin, aceton och etanol är några av de ämnen som faller under 'Brandfarlig' kategori.

När man talar om 'mycket brandfarligt,' de är ämnen som är mest benägna att fatta eld eller som kan lätt fatta eld. Så om en behållare benämns 'mycket brandfarligt', betyder det att ämnet inuti är mycket brännbart jämfört med normala brandfarliga ämnen. Smällare, bomull, torra löv, flytande brandfarliga och böcker anses vara mycket brandfarliga.Det finns en större benägenhet för ämnen märkta 'mycket brandfarligt' att fatta eld jämfört med ämnen märkta bara 'brandfarlig.' Det kan också ses att brännbara ämnen brinner långsamt medan mycket brandfarliga ämnen brinner snabbare.

När du ser orden 'brandfarliga' och 'mycket brandfarliga' skrivet på behållare, är det en varning om att de ämnen som förekommer i dessa behållare måste hanteras varsamt. Det innebär att dessa behållare skall hållas borta från eld.

Sammanfattning
1. 'Brandfarlig' och 'mycket brandfarlig' don 't göra mycket av en skillnad som båda riskerar att fatta eld.
2. När du ser orden 'brandfarliga' och 'mycket brandfarliga' skrivet på behållare, är det en varning om att de ämnen som förekommer i dessa behållare måste hanteras varsamt.
3. 'Brandfarlig' är ämnen som lätt kan fatta eld. Bensin, aceton och etanol är några av de ämnen som faller under 'brandfarlig' kategori.
4. När man talar om 'mycket brandfarligt' dessa ämnen som är mest benägna att fatta eld eller som kan lätt fatta eld. Smällare, bomull, torra löv, flytande brandfarliga och böcker anses vara mycket brandfarliga.
5. Det finns en större benägenhet för ämnen märkta 'mycket brandfarligt' att fatta eld jämfört med ämnen märkta bara 'brandfarlig.'