Skillnaden mellan försäkringsagent och mäklareFörsäkringsagent vs mäklare

Försäkringsagenter och mäklare är försäkringsbranschen som är mellanhänder mellan försäkringsbolag och kunder.

När det gäller försäkringsagenter, de bara fungera som en länk mellan kunderna och försäkringsbolagen. Deras funktion är mer på en administrativ nivå. De utför pappersarbete, process politiska former och premier för försäkringstagaren. Den försäkringsagenter jobb avslutas när kunden tar politik. Det är för kunden att fatta ett välgrundat beslut när du köper politik och försäkringsagent inte har någon roll i det. Han är bara en facilitator.

Försäkringsagenter finns i två typer. Den fångenskap försäkringsagent är en person som arbetar för ett enda företag och en oberoende försäkringsagent är en person som arbetar för många företag.

Försäkringsmäklare är mer professionella än försäkringsagenter. De kan hjälpa en kund att fatta rätt beslut om politik. De erbjuder en mängd försäkringar för en kund att överväga. Vid jämförelse med försäkringsmäklare, försäkringsmäklare har fler uppgifter. Bortsett från den administrativa roll, kommer försäkringsmäklare analysera olika strategier och hjälpa en kund att säkra rätt politik.

Försäkringsmäklare är mer kvalificerade än de försäkringsagenter. Och avgiften för en försäkringsmäklare är högre än den avgift på en försäkringsagent. Dessutom kan försäkringsmäklare fungerar endast om de har en mäklare 's licens.Medan försäkringsagent är bara en medlare mellan försäkringsbolagen och kunden, är försäkringsmäklare mer än så. Där försäkringsagent ger dig bara alla aspekter av en viss politik, försäkringsmäklaren går utöver bara förklara fördelarna och nackdelarna med en politik. Till skillnad från de försäkringsagenter, är försäkringsmäklare oberoende.

När det gäller försäkringar, försäkringsmäklare har mer kunskap än försäkringsagenter. Detta beror på att försäkringsmäklare behandlar ett brett spektrum av försäkringsbolag och de har en uppfattning om de senaste trenderna inom försäkringssektorn.

Sammanfattning

1. När det gäller försäkringsagenter, de bara fungera som en länk mellan kunderna och försäkringsbolagen. Deras funktion är mer på en administrativ nivå.
2. Försäkringsmäklare är mer professionella än försäkringsagenter. De kan hjälpa en kund att fatta ett välgrundat beslut om politik. De erbjuder en mängd försäkringar för en kund att överväga.
3. Till skillnad från de försäkringsagenter, är försäkringsmäklare oberoende.