Skillnaden mellan varaktighet och modifierade durationVaraktighet vs. Modifierad duration

Warren Buffet, Carlos Slim Helu, och Prince Prins Alwaleed Alsaud är bara några av de människor som 've gjort miljarder förmögenheter av att investera i aktiemarknaden. Vill du vara en av dem? Tja du måste lära sig språket .

Om du är i affärer eller ekonomi och vill göra det stora tid att investera dina pengar på aktier, då är det viktigt att du är bekant med utbyten, obligationer och kassaflöde. Du måste kunna övervaka dina inkomster på rätt sätt så att vara säker på att du inte ruinera din egen investering. För att kunna mäta tiden för betalning och ger i priserna, då måste du bekanta dig med varaktighet såsom Macaulay Varaktighet och modifierade duration.

Varaktighet är en finansiell term som hänvisar till kassaflödet ekonomi. Exempel på dessa är obligationer, aktier och andra affärs aktier. Löptider är också mycket viktiga faktorer vid fastställandet avkastningen på priser och andra procentsatser inom finans. Varaktighet kan vara den tid väntas före återbetalning tas emot eller det kan också innebära procent av prisförändringar. Detta faktum leder ibland till förvirring. Det är därför varaktighet klassificeras i två, Macaulay Varaktighet och modifierade duration.

Macaulay Varaktighet eller annars känd som varaktighet avser den vägda genomsnittliga tiden före återbetalning eller den tidpunkt då kassaflödet tas emot. Detta koncept är uppkallad efter mannen som introducerade den till finansvärlden, Frederick Macaulay. Denna period tar år att mäta. Macaulay Duration kan endast förlängas på instrument med fasta kassaflöden.

Å andra sidan, är modifierad duration om den procentuella förändringen i priset för en enhet förändring i utbyte, även hänvisat till priskänsligheten. Den definieras som den logaritmiska derivatan av priser med avseende på bildning. Modifierad duration beror ingen annan än avkastningen, oavsett om instrumenten har fasta kassaflöde eller ingen. Detta är användbart när det kommer att användas för att mäta känsligheten hos en obligation 'marknadspriset för en ändlig ränta såsom avkastnings rörelse. Jämfört med Macaulay Duration är modifierad duration används mer och ofta.

Båda dessa varaktigheter kommer att komma till en punkt där de kommer att vara lika numeriskt, som till exempel när ger förening kontinuerligt. Men när avkastningen periodvis förvärras dessa löptider kommer att skilja sig i en liten mängd, men de kommer fortfarande vara relaterade lite.

Det är mycket viktigt att bekanta dig med dessa löptider eftersom det kan hjälpa dig en hel del i att ta rätt risk när du investerar på företag med anknytning till aktier. Dessa löptider kommer att kunna ge dig de rätta besluten när den följer din intuition.Sammanfattning:

1.

Varaktighet eller Macaulay duration avser mätning av vägda genomsnittliga tid innan de har kassaflödet, medan modifierade duration är mer på den procentuella förändringen i pris i termer av avkastning.
2.

Modifierad duration används mer än varaktighet.
3.

Modifierad Duration täcka ett bredare användningsområde än varaktighet.
4.

Varaktighet, måste kassaflödet fastställas medan Modifierad duration inte kräver en fast kassaflöde
5.