Skillnaden mellan löne- och inkomstLön? vs inkomster
?
Lönen är den betalning som man får för sitt arbete. Inkomst är den totala pengar som man får. Lön är en del av inkomsten och alla vet vad som gör skillnaden.

Lön är de pengar som betalas antingen månadsvis, veckovis, tri-vecka, dag eller per timme. Lönen fastställs för varje arbete och det kan öka med tiden. Inkomster är pengar beräknas utifrån alla de kända källor som kan omfatta löner, gåvor, räntor, bonusar och utdelningar. Till skillnad från löner, kan inkomsten inte fastställas eftersom det beror på de olika källor; en inkomst man får för ett visst år kan skilja sig från ett annat år.

Lön fick bara om en person arbetar. Å andra sidan kan en person ha inkomster även om han arbetar eller inte. En person kan få intäkter från utdelningar eller som gåva pengar som man får under födelsedag eller bröllop eller intresse.

Lön är en som får för sitt arbete, medan inkomsten fick även utan arbete. Lönerna är inte alltid beskattas, men de beskattas när det blir en del av inkomsten. I löner, finns det ingen vinst, men endast ett utbyte av arbetskraft. Men när det gäller inkomst, finns det vinst även utan utbyte. ?Ordet har löne härletts från gamla franska 'wagier' eller? 'Gagier' betyder löfte eller löfte. Resultatet har kommit från gamla engelska verbet 'incuman', vilket innebär att pengar fick från näringslivet eller arbete.

Sammanfattning

Lön är en del av inkomsten.

Lönen är den betalning som man får för sitt arbete. Inkomst är den totala pengar som man får.

Lön är de pengar som betalas antingen månadsvis, veckovis, tri-vecka, dag eller per timme. Inkomster är pengar beräknas utifrån alla de kända källor som kan omfatta löner, gåvor, räntor, bonusar och utdelningar.

Lönen fastställs för varje arbete och det kan öka med tiden. inkomsten kan inte fastställas eftersom det beror på de olika källor; en inkomst man får för ett visst år kan skilja sig från ett annat år.

Lön fick bara om en person arbetar. Å andra sidan kan en person ha inkomster även om han arbetar eller inte.

Lön är en som får för sitt arbete, medan inkomsten fick även utan arbete.