Skillnaden mellan ABA och clearingnummerABA Antal vs Routing Number

Den amerikanska bankföreningen har kommit upp med en metod för att underlätta sortering, buntning och identifiering av kontroller och vilka finansiella institutioner de 're dras från. Utan denna sorteringsanläggning, det' ll vara högre risk för felaktigheter och avvikelser när det gäller kassaflödet. Felaktiga, ofullständiga eller förläggs dirigeringsinformation är den främsta orsaken i kostar finansiella organisationer och enskilda konsumenter ansenlig mängd pengar i förbises ändar. Med tanke på sådana konsekvenser, har banknummer varit avgörande för att säkra en smidig progression och rotation av medel i hela praktiskt taget alla sektorer av ekonomin. Det kan finnas flera koder och förvirrande siffror kodade i en enda kontroll, men var och en av dessa spelar en viktig roll när det gäller validering av en särskild kontroll. Det är nödvändigt för alla att känna till grunderna för banknumreringssystem och en sådan ärende kan förenklas genom att identifiera de olika elementen. Två av de allestädes närvarande koder är ABA Transit nummer eller ABA nummer och Routing Transit Number (RTN) eller routing nummer. Det är ganska lätt att skilja den ena från den andra basen på koderna 'konstruktion, längd och placering.

ABA Antal eller ABA Transit numret är ett numeriskt kodning tryckt på en förhandlings instrument för en kontroll, vilket underlättar kontroll clearing bland banker, kan det vara inom en gren eller en interbank-transaktion. Systemet sköts av mycket organisationen akronymen ABA står för American Bankers Association. Den tilldelar i grunden en unik identifierare för varje amerikanska finansinstitut. ABA Numret är tryckt som täljare (övre delen) av en fraktion som förekommer i det övre högra hörnet av en check, nämnaren är banken 's Kontrollera Routing symbol som identifierar Federal Reserve Bank service som finansinstitut. Ett exempel på detta är 12-34.567 / 8901. Täljaren, 12 i detta fall är en tvådelad kod som anger den geografiska platsen för den finansiella institutionen. nästa del, 34567, betecknar banken eller finansföretaget självt. Slutligen nämnaren, 8901, pekar på Federal Reserve Bank service banken.En annan kod är ett niosiffrigt nummer som kallas Routing Transit Number (RTN) eller helt enkelt Routing Number. Liksom ABA Transit nummer, dess ändamål gör det enkelt för banker att exakt sortera och identifiera han finansinstitut som en kontroll dras. Den är särskilt utformad för att underlätta klassificering och transport av kontroller tillbaka till betalaren 's (utgivare' s) konto. Det ger en billigare och bekvämare alternativ för överföring av elektroniska kopior av kontroller jämfört med att skicka pappers kontrollerar själva. Det är av samma skäl som det är mycket utnyttjas av Federal Reserve Banks och Automated Clearing House i transaktioner som tråd överföringar, direkta insättningar, betalningar räkningen, Internetbank och andra former av automatiserade överföringar. Det kan ses på den nedre delen av checkar. Sammansättning Mässigt är RTN en kombination av bankidentifieringskoden och Federal Reserve Bank identifieringskod som visas i ABA Transit nummer. Fortfarande använder exemplet 12-34567 / 8901 som referens, de fyra första siffrorna i RTN, 8901, peka på Federal Reserve Bank, medan de senaste fem, 34567, avser den specifika finansinstitut.

Sammanfattning
1) ABA Transit nummer och Routing Transit nummer är koder som används för att underlätta sortering, buntning och identifiering av en check och där det dras.
2) ABA Transit Numret består av tre delar som avser en) den geografiska placeringen av den finansiella institutionen, 2) banken själv, och 3) Federal Reserve Bank service föregående punkt. Det finns i det övre högra hörnet av en check.