Skillnaden mellan PPO och EPOPPO vs EPO

Det finns många försäkringsbolag som skapats över hela världen för att försöka se till att människor får sina medicinska behandlingar till mycket rimliga priser. Det är svårt att förutsäga när du kommer att bli sjuk och när du kommer att behöva läkarvård, och det är därför mycket viktigt att vara ordentligt försäkrad. Men på grund av den överväldigande möjligheter, försöker lista ut vilken som är den bästa, och hur de fungerar, är inte lätt. Till exempel, låt 'oss titta på systemen i USA C PPO och EPO försäkringar.

Definition

? PPO står för Preferred Provider Organization, eller Preferred Provider Option.

? EPO står för Exclusive Provider Organization.

tekniska skillnader

? En Preferred Provider Organization drivs av läkare, medicinsk vårdgivare och andra hälsovårdsorganisationer som tar en försäkringspremie från kunderna och ger dem med en försäkring via en tredjepartsorganisation.

? En exklusiv Provider Organization ger samma typ av försäkringar, men i mindre skala. De leverantörer som arbetar med dem erbjuder större mängder rabatt för sina tjänster.

Vad betyder det för patienten?? Vid en Preferred Provider Organization, människor har större flexibilitet när det gäller att välja primärvårds läkare efter eget val. Dessutom behöver de inte att kontakta sin läkare för att få en tid hos en specialist hälsa leverantör. Avgifterna för försäkringspremien är högre än den hos EPO, men det är endast genom en mycket begränsad marginal.

? Med en exklusiv Provider Organization företaget kommer att välja den primära vårdgivare för dig, och du kommer att behöva följa hans råd och anvisningar. Det är bara när den specifika läkare samtycker till någon form av behandling som du kommer att kunna få försäkring behövs. Avgifterna är inte förhandlingsbara, och om du väljer att avbryta försäkringsprocessen måste du betala alla väntande räkningar som företaget kan ha med dig.

Det är mycket liten skillnad mellan de två systemen, och det blir mycket svårt för människor att verkligen förstå den verkliga innebörden av de två av dem, men det är viktigt att studera deras olikheter ordentligt.

Sammanfattning:

1. En PPO och EPO är medicinska försäkringar som drivs av en tredje part, eller en organisation.

2. PPO har ett stort nätverk av professionella leverantörer som fungerar enligt deras regler och föreskrifter.

3. EPO är en mycket mindre nätverk, och det har inte så många vårdgivare.