Skillnaden mellan IRR och ROIIRR vs. ROI

När kan du säga att dina aktier och eller kapital, faktiskt har återvänt? När kan du säga att ditt företag faktiskt har genererat vinster mitt i varje utgifter och kostnad? För svar på just dessa frågor, finns det vissa mått som används av ekonomiska experter. ROI och IRR är två av de många mått som används av företag och företag att utvärdera sina finansiella ställningar.

Return Of Investment (ROI), också känd som avkastning (ROR), är dubbad som den enklaste, att inte tala om, de vanligaste metriska av många företag företag idag. Detta index visar en viss andel som anger om dina investeringar har ökat eller minskat inom en viss tid.

Beräkning av ROI är relativt snabb och enkel. Det handlar bara två värden, nämligen den ursprungliga investeringen, och det resulterande värdet av investeringen (om det växte eller inte). Du behöver bara dra den ursprungliga investeringen från den resulterande investeringar. Då är du bara kommer att dela svaret genom att samma värde på den initiala investeringen. Svaret är uppenbarligen uttrycks i procent. Så, om du har värdet A som den initiala investeringen, och B som den resulterande investering, är din formel helt enkelt: ROI = (B '' A) / A.

Nästa metriska är Internal Rate of Return (IRR). Det är också känt att många som den årliga procentuella avkastningen (apy). Det är den årliga sammansatt ränta (yield) som kan vinnas från de pengar som investerats, och tar hänsyn till nästan alla andra finansiella variabler.Jämfört med ROI, är IRR en mer komplex metrisk, eftersom det inte bara tar hänsyn till ökningen av investeringsvärdet, men även tidpunkten för kassaflödet. Detta är kanske varför vissa affärssinnade avskräcks i fråga om att det tråkiga lösa för IRR värde. Ändå har moderna verktyg som Google Docs och MS Excel aktiverat den automatiska funktionen för att beräkna IRR. Sålunda har IRR blivit den mest betrodda och mest exakta mått för att bedöma investeringsstatistik, även om du infoga många andra variabler, såsom utdelning och skatter.

Sammanfattningsvis,

1. ROI är en enkel finans metrisk för investeringar, medan IRR är en mer komplex metrisk.
2. ROI är och var en mer vanligt förekommande metriska, särskilt när datorerna ännu inte var så populärt, jämfört med IRR.
3. ROI gör bruk av två värden och två operationer (division och subtraktion), medan IRR använder en mer komplicerad matematisk formel och algoritmer, och är något olösliga med hjälp av en rent analysmetoder.