Skillnaden mellan EBIT och BruttomarginalEBIT vs Bruttomarginal

EBIT eller rörelseresultat och bruttomarginalen är termer relaterade till ett företag 'intäkter.

Rörelseresultat, även kallade rörelseresultatet, hjälper till att beräkna ett företag 's Resultatet exklusive kostnader för räntor och skatt. EBIT är en indikation på ett företag' s vinst, som beräknas som intäkt minus driftskostnader, med undantag av intresse och skatter.

Investerare ser generellt för EBIT i resultaträkningen. Rörelseresultat hjälper till att göra det mesta av de tillgängliga resurserna, undvika onödiga inköp och eliminera slöseri, som alla bidrar i den totala vinsten för ett företag. Om det finns variation i rörelseresultat från en period till nästa period, betyder det att något är fel i detta bolag.

Bruttomarginalen kan också kallas bruttovinst hastighet eller bruttovinstmarginalen. Bruttomarginalen kan betecknas som skillnaden mellan produktionskostnaderna och försäljning, exklusive skatter, löner, räntor och omkostnader. Bruttomarginalen kan också sägas som det belopp som bidragit till verksamheten efter att ha betalat av de direkta fixerade och direkt rörliga kostnader per enhet. Om ett företag har en högre bruttomarginal, då bolaget har massor av pengar för ytterligare operationer såsom forskning och utveckling och utvecklas nya marknadsföringsstrategier. Bruttomarginalen är också en indikation på hur ett företag hanterar arbetskraften och leveranser i produktionen.

Bruttomarginalen kan beräknas genom att addera den årliga försäljnings återgång till Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor. Rörelseresultat kan beräknas genom att addera icke-rörelsekostnader till rörelseintäkter minus rörelsekostnader.

Sammanfattning1. rörelseresultat, även kallade rörelseresultatet, hjälper till att beräkna ett företag 's Resultatet exklusive kostnader för räntor och skatt.

2. Bruttomarginalen kan betecknas som skillnaden mellan produktionskostnaderna och försäljning, exklusive skatter, löner, räntor och omkostnader.

3. rörelseresultat hjälper till att göra det mesta av de tillgängliga resurserna, undvika onödiga inköp och eliminera slöseri, som alla bidrar i den totala vinsten för ett företag.

4. Bruttomarginalen kan också sägas som det belopp som bidragit till verksamheten efter att ha betalat av de direkta fixerade och direkt rörliga kostnader per enhet.