Skillnaden mellan Änglar och demonerÄnglar vs demoner

Den första frågan som man skulle kunna fråga är om änglar och demoner existerar. Änglar och demoner har varit en del av nästan alla religioner, inklusive kristendomen, judendomen och islam.

I enkla ord, är änglar anses vara bra och demoner anses vara ond. Änglar är goda andar och anses vara frälsare mänskligheten medan demoner är onda andar som lockar människan att hänge sig åt onda handlingar. När änglar är klara andar, demoner är oklara sprit.

Medan änglar tros bringa bara bra för mänskligheten, endast demoner ta skada. Änglarna kallas Gud 'budbärare och skapade av dem.? Kan Demonerna kallas som fallna änglar, som hade gjort uppror mot Gud.

Änglarna ger kärlek, vänlighet och broderskap medan demoner ger hat och grymhet bland människorna. Demonerna tror på uppror mot Gud.

Bibeln visar änglar i många former. Början kapitel i Ezekiel detaljer om en vision där profeten såg änglar som föreföll som eldslågor med flera ansikten och fyra vingar. Jesaja har omnämnande av 'Seraphim' med sex vingar. Det finns en annan grupp som är känd som keruber.De mest kända ärke är Michael, Raphael och Gabriel och den mest berömda ärke demoner är Satan, Asmodeus och Azazel.

Änglar är kända för att vara beskyddare av oskyldiga och trogen. De ger gudomlig vedergällning. Änglar är kända för att utföra många uppgifter som inkluderar att upprätthålla ordning i universum och även överbrygga klyftan mellan människan och Gud.

Demonerna vill fullständigt kaos i universum. De är inte skydd utan endast destruktorer. De vill vidga klyftan mellan mänskligheten och Gud.

Sammanfattning

Änglar anses vara bra och demoner anses vara ond.

Änglar är goda andar och anses vara frälsare mänskligheten medan demoner är onda andar som lockar människan att hänge sig åt onda handlingar.

Änglar är kända för att vara beskyddare av oskyldiga och trogen. Änglar är kända för att utföra många uppgifter som inkluderar att upprätthålla ordning i universum och även överbrygga klyftan mellan människan och Gud.

Demonerna vill fullständigt kaos i universum. De är inte skydd utan endast destruktorer. De vill vidga klyftan mellan mänskligheten och Gud.