Skillnaden mellan bön och åkallanBön vs bön

I Bibeln, stöter man på två typer av bön. Således St Paul säger i Phil 4: 6 'med all bön och bön'. Så vad det skillnaden mellan bön och åkallan? De flesta människor, anser både termer som beskriver böner med ingen skillnad mellan dem.

Bön är en form av bön, men betraktas som föll på knä och böja sig ner där någon gör en ödmjuk petition eller en entreaty Gud. Bön, dock kan definieras som uppriktig tacksägelse eller framställningar till Gud.

Till skillnad från i bön, då detta är inte nödvändigtvis så, det finns alltid en begäran bön. I denna typ av bön, frågar en för eller önskar något från Gud. I bön kan det inte finnas någon begäran men bara beröm duschade på Gud.Till exempel kan en person som ber säga 'välsigna min familj', 'Tack för att spara mig' eller 'Tack för att spara min son' liv 'och liknande. Men en person som ropar till Gud för att bota hans sjuka fru, skadade vän eller liknande, gör en bön.

I bön, kan en person beröm kraft och egenskaper Gud. Detta är inte fallet i bön. Det kan finnas en tråd av tacksamhet till Gud i bön, men bön innebär bara entreaty ansökningar.

Sammanfattning
1. Bön är en form av bön där någon gör en ödmjuk petition eller en entreaty Gud. Bön, dock kan definieras som uppriktig tacksägelse eller framställningar till Gud.
2. Det finns alltid en sådan begäran för bön. I denna typ av bön, frågar en för eller önskar något från Gud. I bön kan det inte finnas några förfrågningar, men bara beröm duschas på Gud.
3. I bön, fler epitet av Gud använde Det inte används i bön.