Skillnaden mellan Muhammed och AllahMuhammad vs Allah

Allah och Muhammed är två centrala figurer i Islam, en världsomfattande religion. Islam är också känd som den muslimska tron.

I Islam, är Allah den högste guden eller gudom. Han är Skaparen och beskrivs som 'en och endast Gud.' Det är namnet den högsta gudomen valde att identifiera sig i Koranen. Allah är den muslimska motsvarigheten till den judiska Jahve och den kristna guden fadern.

Allah anses vara sant, perfekt och unik från andra varelser. Till skillnad från den kristna högsta gudom, kan Allah inte betraktas som en 'fadern' eller någon bifogas namn eller siffror eftersom han är ovan bland alla varelser. Islam lär ut att det är oacceptabelt att jämföra Allah till andra varelser inte i Allah 'roll som skapare och högsta gudom.

Å andra sidan, är Muhammad en verklig person som levde och dog. I Islam, är han en profet, budbärare, och ledare. Han är också Islam 's grundare. Hans namn betyder' lovvärda. 'I islamisk tradition, han är den sista och viktigaste profet Allah.
Han är känd av många epitet som 'Profeten' och 'sigill profeterna.'

Andra religiösa profeter som Adam, Noa, Abraham, Moses och Jesus är också betraktas som profeter, men Muhammed åtnjuter framträdande status och erkännande i Islam. Denna särställning ger honom också möjlighet att vara en medlare mellan Gud och en muslim. Muslimer ser också till honom som en förebild i livet och tron.

Muhammed föddes i Mecka till en framstående och kraftfull familj. Han blev föräldralös tidigt och höjdes och skyddas av sin farfar. Han hade en familj; en hustru, två söner och fyra döttrar.Han fick syner (känd som Ayah eller tecken på Gud) från Allah eller från ängeln Gabriel. Det är proklamerade att det är en och endast en Gud. Andra syner och uppenbarelser följde. Den transkriberade versionen av dessa avslöjanden är Koranen. I den här vyn är Muhammad också känd som 'mottagare av Koranen.' Koranen är den primära källan för muslimska tro och livsstil.

På grund av hans predikan mot monoteism, blev han förföljd och köras iväg från Mecka. Han och hans anhängare bosatte sig i Medina efter kolliderar med lokala Mecka stammar. Bortsett från att vara en profet Muhammed var också en duktig militär ledare. Han ledde muslimer i många räder, strider, och erövringar.

Många icke-muslimer förvirra Allah och Muhammed på grund av sin framträdande plats i den islamiska tron. Icke-muslimer antar att de två figurerna har samma station och behandlas på samma sätt. Enligt den islamiska läran och traditioner måste Allah dyrkas som en och sanne Guden. Å andra sidan, Muhammad, som Allah 's profet, kräver den högsta respekt och ära. Även Muhammed och andra profeter alltid nämns med frasen' Frid vare med honom 'som ett tecken på vördnad.

Sammanfattning:

1. Allah och Muhammed är centralfigurer i Islam. Allah är den högste guden i muslimska dyrkan medan Muhammed är hans profet och budbärare.
2. Den största skillnaden mellan Allah och Muhammed är att Allah är Skaparen, och Muhammad är skapandet (i förlängningen, grundaren av Islam).
3. muslimer ge dyrkan till Allah och stor respekt till Muhammed. Respekt ges också till andra profeter som kom före Muhammed. Detta erkänns genom att lägga till frasen 'Frid vare med honom', när deras namn nämns.
4. Muhammad har en speciell och framskjuten position i Islam eftersom han är grundaren av Islam. Han är den sista profeten och budbärare vilket innebär uppfyllandet av Allah 'övriga uppenbarelser och profeter.
5. Andra profeter från den judisk-kristna traditionen ingår som Allah 's profeter. De är Adam, Noa, Abraham, Moses och Jesus.