Skillnaden mellan Gud och Allah God vs Allah

Religionen är en mycket kontroversiellt ämne att diskutera i synnerhet mellan islam och kristendom. Fromma anhängare av båda religionerna har hävdat överhöghet över andra och det är därför genom historien; många forskare och experter har försökt att bryta skillnaden mellan Gud och Allah.

Först visar analys av varje namn en betydelseskillnad baserad från sitt originalspråket. Gud sägs vara rotade från sanskrit ordet 'hu', vilket betyder att uppmana eller åberopa. Allah, å andra sidan, har sina rötter från det arabiska 'al', som betyder 'den' och 'ilah' som betyder gudom eller gud. Men trots tydlig variation, båda namnen hänvisar i grunden till en mycket kraftfull varelse som kan tas i anspråk för att få hjälp.

Nästa punkt som skall analyseras är deras beteende som registrerats på konton som finns i Bibeln och Koranen. Gud förkunnar frälsning genom ovillkorlig tro av hans anhängare och genom offret o f hans son Jesus. Allah lovar befrielse till efterföljare som gör goda gärningar som beskrivs i deras heliga bok Koranen.

Kristna dyrkar tre inkarnationer av Gud som är känd som den Heliga Treenigheten; fadern, sonen och den helige Ande. Muslimer känner bara av en högsta väsen och det är Allah. Det finns också en stor skillnad i hur Gud och Allah se dem som synd. Gud kan förlåta dem som går emot honom medan Allah är lite strikt och vill dem som synd straffas därefter.

Gud tillät också sina profeter att utföra mirakulösa handlingar i hans räkning som en form av övertalning för skeptiker. Den muslimska profeten Muhammed var inte 't krävs av Allah att göra detsamma. Men kanske den mest kritiska aspekten i vilka dessa två gudar skiljer sig från varandra är hur deras anhängare kan få tillträde till himlen eller paradiset. Gud tillåter inte syndare in i hans veck såvida de inte omvänder sig och tvätta sina synder genom Jesus. Allah bestämmer inträde i paradiset genom th e allvar en person 'synd. Mindre brott behandlas lätt men stora synder innebär evig fördömelse.

Det finns andra punkter där båda religionerna träffas och svänger bort från varandra. Men oavsett vad deras olikheter är båda gudar spelar viktiga roller i moraliska värderingar i samhället och civilisationen som helhet.

Sammanfattning:1. Ordet Gud har en annan betydelse med Allah '' Gud betyder att åberopa eller uppmana medan Allah betyder gudom eller gud.

2. Gud lovar frälsning till dem som tror på honom medan Allah vill att hans efterföljare att göra goda gärningar för att rädda deras själar.

3. Gud har tre representationer; Fadern, Sonen och den helige Ande medan Allah är ensam gud varje muslim måste tillbe.

4. Gud predikar förlåtelse mot synden medan Allah vill att hans efterföljare som synd straffas.

5. Gud visar sin närvaro genom mirakel medan Allah 't.