Skillnaden mellan skuld och övertygelseSkuld vs Conviction

Skuld och övertygelse är relaterade till fel eller synd. Eftersom båda dessa ord påpeka för samma sak, är det ofta svårt att skilja mellan dem. De flesta människor vet inte om de känner skuld eller med övertygelse över någon aktivitet.

Skuld kan definieras som en känsla av att ha begått något brott eller brott. Det är en känsla av ett brott, synd eller fel. I skuld, känner ingen en stråle av inlösen, men bara känns fördömande.

Övertygelse kan definieras som en känsla av att vara övertygad om att en förseelse eller en synd. Conviction är uppenbarelsen av en synd eller fel gjort. Övertygelse kan kallas VEDERLÄGGNING.

Skuld är en känslomässig feeing som uppstår när en person inser hans brott, fel eller ont. Conviction är mer emotionella som den person som gör ett brott eller en ond handling avslöjar detta och är redo för en förändring.

Skuld gör en person känner sig skamsen eller dum av lagen och får honom att känna att han aldrig kan återhämta sig från en sådan ond handling eller kan leverera något bra för andra igen. När en person skäms för sina handlingar och känner att han inte kan leverera något bra i framtiden kommer han att kastas in i depression. Å andra sidan, är övertygelsen en uppenbarelse genom vilken en person kan återfå sin goda själv. Övertygelse kan kallas som en katalysator som övertygar en person att göra bra saker.

Skuld kan leda till mer skuld på grund av undertryckande av känslor. Tvärtom leder övertygelse till omvändelse, som kan ändra ett 'liv. På sätt och vis kan skuld sägas vara en negativ känsla medan övertygelse kan sägas vara en positiv känsla.Sammanfattning

1. Skuld kan definieras som en känsla av att ha begått något brott eller brott. Övertygelse kan definieras som är övertygade om en felaktig eller en synd.

2. I skuld, behöver man inte känna en stråle av inlösen, men bara känns fördömande. Conviction är uppenbarelsen av en synd eller fel gjort. Övertygelse kan kallas VEDERLÄGGNING.

3. Skuld kan leda till mer skuld på grund av undertryckande av känslor. Tvärtom leder övertygelse till omvändelse, som kan ändra ett 'liv.