Skillnaden mellan IAS och IFRS IAS vs IFRS

Redovisningsstandarder utfärdade av IASB (International Accounting Standards Board) kallas International Accounting Standards. Företag som är lokalt noterade, liksom de som inte är skyldiga att använda sina finansiella rapporter i de länder som har accepterat dessa normer.

Historia

Historiskt, International Accounting Standards startade i mitten av 1960-'s, närmare bestämt, 1966, med ett första förslag att anta den ICAEW, AICPA och CICA för England och Wales, USA och Kanada respektive. Följaktligen konton International Study gruppen bildades under det följande året, 1967, som aggressivt kämpat för förändring genom att publicera dokument om ämnen med stor betydelse. som ett resultat av dessa papper, var vägen banade för de normer som skulle komma, och 1973, var ett avtal uppnåtts för att upprätta ett internationellt organ med det enda syftet att skriva redovisningsstandarder som används internationellt.

I mitten av 1973, var IASC (International Accounting Standards Committee) inrättades; uppdrag med att släppa nya internationella standarder, som skulle snabbt accepterade och genomförs över hela världen. Den ISAC varade 27 år fram till år 2001, då det omstrukturerades att bli International Accounting Standards Board (IASB).En serie av redovisningsstandarder, så kallade International Accounting Standards, släpptes av IASC mellan 1973 och 2000, och beställdes numeriskt. Serien inleddes med IAS 1, och avslutades med IAS 41, i december 2000. Vid den tidpunkt då IASB bildades, kom de överens om att anta den uppsättning standarder som utfärdats av IASC, dvs. IAS 1 till 41, men att alla standarder skall offentliggöras efter det skulle följa en serie som kallas International Financial Reporting Standards (IFRS).

Skillnaden

Frågan om skillnaderna mellan IAS och IFRS har uppstått vid ett flertal tillfällen i redovisnings cirklar, och i själva verket skulle vissa ifrågasätter om det är någon skillnad alls. En av de stora skillnaderna är att serien av standarder i IAS publicerades av International Accounting Standards Committee (IASC) mellan 1973 och 2001, medan standarder för IFRS publicerades av International Accounting Standards Board (IASB), med start från 2001. När IASB grundades 2001, kom man överens om att vidta alla IAS-standarderna, och namnge framtida standarder som IFRS. En stor förstått värt att notera, är att alla principer inom IFRS som kan vara motstridiga, definitivt kommer att ersätta de av IAS. I grund och botten, när motstridiga normer utfärdas, äldre brukar beaktas.

Sammanfattning:
IAS står för International Accounting Standards, medan IFRS hänvisar till International Financial Reporting Standards.
IAS publicerades mellan 1973 och 2001, medan IFRS publicerades från 2001 och framåt.
IAS utfärdades av IASC, medan IFRS utfärdas av IASB, som efterträdde IASC.