Skillnaden mellan statisk karaktär och dynamisk karaktär i nMOSDe av er som känner sina fysik väl kommer att ha en uppfattning om vad artikeln handlar om. För dem som inte gör det, låt 's hålla det enkelt att vi kommer att diskutera kretsar och effektförlust som sker i kretsar. När vi använder förkortningen nMOS, vilket är en förkortning för N-typ Metal Oxide Semiconductor, hänvisar vi till logiken som använder MOSFETs, det vill säga n-typ metalloxidhalvledarfält effektiva transistorer. Detta görs i syfte att genomföra ett antal olika digitala kretsar såsom logiska grindar.

Till att börja med NMOS-transistorer har 4 driftlägen; den triod, cut-off (även känd som sub-tröskel), mättnad (även kallad aktiv) och hastighet mättnad. Det finns effektförlusten i vilket transistorn som används i stället talar i allmänhet, finns det effektförlusten i vilken krets som görs och verk. Denna effektförlust har en statisk och en dynamisk komponent och det kan verkligen vara en svår uppgift att skilja dem åt i simuleringar. Detta är orsaken till att människor inte kan skilja dem från varandra. Hence utvecklingen av den terminologiska skillnaden av två typer av tecken, nämligen statiska och dynamiska. I integrerade kretsar, är nMOS vad vi kan hänvisa till som en digital logik familj, som använder en enda matningsspänning i motsats till äldre nMOS logiska familjer som krävde mer än en matningsspänning.

För att skilja de två i enkla ord kan vi säga att en statisk karaktär är en som inte kommer att genomgå en viktig förändring i någon del och förblir i huvudsak densamma i slutet som det var i början. I motsats till detta, avser en dynamisk karaktär till en som kommer att genomgå en viktig förändring vid någon tidpunkt. Observera att denna definition och differentiering är inte specifikt för statiska och dynamiska tecken i nMOS men hänvisar till den allmänna skillnaden mellan statisk och dynamisk karaktär. Så att sätta dem i referens NMOS kan vi göra en enkel slutsats att statiska tecken i nMOS inte uppvisar några förändringar under loppet av kretsen 'liv medan dynamiska tecken göra uppvisa någon form av en förändring under samma kurs.

NMOS kretsar används vanligen för snabba omkopplings. Dessa kretsar använder NMOS transistorer som växlar. När du använder en statisk NAND Gate, är två transistorer tillämpas på deras respektive grindar kretsar. Anslutning för många ingångstransistorer i serie rekommenderas inte eftersom det kan öka omkopplingstiden. I den statiska NOR-grind, är två transistorer kopplade parallellt. Å andra sidan, i Dynamic NMOS kretsar är den grundläggande metoden att lagra logiska värden med ingångs kapacitanser NMOS transistorer. Det dynamiska systemet fungerar i en liten effektförlust regim. Dessutom dynamiska kretsar erbjuda en bättre täthet av integration jämfört med deras statiska motsvarigheter. Men det är ett dynamiskt system inte alltid det bästa alternativet eftersom det behöver mer drivande kommandon eller mer logisk skillnad från ett statiskt system.

Sammanfattning av skillnader som anges i punkterna

1. En statisk karaktär är en som inte kommer att genomgå en viktig förändring i någon del och förblir i huvudsak densamma i slutet som det var i början. I motsats till detta, avser en dynamisk karaktär till en som kommer att genomgå en viktig förändring vid någon tidpunkt2. Statiska tecken i nMOS inte uppvisar några förändringar under loppet av kretsen 'liv medan dynamiska tecken göra uppvisa någon form av en förändring under samma kurs

3. När du använder en statisk NAND Gate, är två transistorer tillämpas på deras respektive grindar kretsar. Anslutning för många ingångstransistorer i serie rekommenderas inte eftersom det kan öka omkopplingstiden. I den statiska NOR-grind, är två transistorer kopplade parallellt. Å andra sidan, i Dynamic NMOS-kretsar, är den grundläggande metoden att lagra de logiska värdena via inmatnings kapacitanser NMOS transistorer

4. Dynamiska kretsar erbjuda en bättre täthet av integration, medan de statiska kretsarna erbjuder en sämre integrationstäthet jämförelsevis

5. Dynamiska system är inte alltid det bästa alternativet eftersom de behöver mer drivande kommandon eller mer logik; statiska system kräver mindre logik eller ingångskommandon