Skillnaden mellan OCI och PIOOCI vs PIO

Indianer som lever utanför sitt ursprungsland är ofta förvirrade om vilken typ av kort för att få: OCI eller PIO? När du väljer mellan de två, är det viktigt att förstå vad förkortningen står för i syfte att fastställa vilka kvalifikationer en person faller in.

Det finns faktiskt tre distinktioner används för personer som bor utanför Indien: NRI, PIO och OCI. Men 'Utländsk indiska' är ganska lätt att förstå 'NRI', som står för på grund av dess clearcut kvalifikationer. Vad de flesta människor tycker är förvirrande är skillnaden mellan de PIO och OCI etiketter.

Till att börja, PIO och OCI är tillgängliga för personer som har hållit en indisk pass eller hade föräldrar, morföräldrar, eller stora-morföräldrar som är födda och är stadigvarande bosatta i samma land. Individer som kom från områden som blev en del av Indien är också berättigade till en PIO eller OCI kort under förutsättning att de inte vid något tillfälle medborgare i specifika platser inklusive Pakistan, Sri Lanka och Bangladesh.

De viktigaste skillnaderna mellan PIO och OCI, därför är deras krav på behörighet. PIO har en mycket bredare aspekt täcker så långt tillbaka som fyra generationer medan OCI är begränsad. I grund och botten är en person som uppfyller kraven för PIO om han eller hon är av indiskt ursprung, men en medborgare i ett annat land, har föräldrar, morföräldrar, eller stora-morföräldrar som är födda och är permanent bosatta i Indien. Den utländska make till en indisk medborgare är också berättigad till en PIO.

Å andra sidan, OCI sträcker sig endast så långt tillbaka som morföräldrar. En utländsk make inte heller ingår i behörighetskraven.

Förväxla inte PIO kort från en PIO. Den senare hänvisar till en person medan en PIO kort är det dokument som till PIO för resor.

PIO och OCI KortAnvändningen av PIO och OCI kort är också väldigt olika från varandra med OCI att ha tillgång till mer förmåner. I grund och botten gör en PIO kortinnehavaren resor från och till Indien utan att behöva visum. Detta gäller i 15 år och är föremål för olika politikområden beroende på hållaren 's avsedd vistelsetid i landet. Till exempel, om du ska stanna i Indien för mer än 180 dagar i ett enda besök, så är det nödvändigt att kontakta Utlänningar regionala registreringschef eller utlänningar Registrerings Officer inom 30 dagar efter det att 180-dagars utgång.

Å andra sidan, är ett OCI kort giltigt så länge som innehavaren är levande. Han eller hon kan också bo i Indien så länge som möjligt utan att behöva rapportera till myndigheterna. Både OCI och PIO innehavare kan öppna upp en rupie bankkonto i Indien, låna pengar, eller har investeringar i landet. PIO kortinnehavare som vill bli indiska medborgare måste vara normalt bosatt i Indien för sju år medan OCI kortinnehavare måste vänta fem år och har stannat kvar i landet för minst ett år. Vid ansökan om själva kortet, skulle en OPI brukar ta två till fyra veckor att behandla medan en OCI kan pågå så länge som tre till fyra månader.

Annat än dessa viktiga skillnader, OCI och PIO i princip ge samma förmåner och begränsningar till innehavare. Helst personer som funderar på om att ansöka om OCI eller PIO bör överväga sina framtida planer om deras vistelse i landet samt deras berättigande status.

Sammanfattning:

1. PIO täcker själv, föräldrar, morföräldrar, stora-farföräldrar, och make medan OCI omfattar endast själv, föräldrar och morföräldrar.

2. OCI har ingen gräns dagar vistas i landet medan PIO kräver att kontakta tjänstemän med 180 dagar är bosatta i landet.