Skillnaden mellan Servitut och rättigheter WayServitut vs rätt

Känslan av ägande i dessa dagar har etiketten i dem. Till skillnad från tidigare under antiken, är ägandet baseras på hur långt ögat kan se och ägande kan överföras från mun till mun. Därför är din stora grand föräldrar har tunnland och tunnland mark och det 'är verkligen olyckligt att som åren går, dessa tunnland mark förvandlas till papper som inte längre är uppkallade efter någon av er och era anhöriga. I medeltida England, lagar på mark var en sak för framtiden. ägande av mark i dessa tider baserades på ägodelar. Om du har en bit av egendom, är den din. Om du vill ha en bit av egendom måste du kämpa för det som vad Barons och riddare gör när de erövra mark. Om du har hittat en bit mark som inte är beläget på kartan, då det 'är ditt. Det 'är hur det fungerar innan. Det fanns inga strider för juridiska rättigheter som innehas i domstol. Det fanns inga poliser för att gripa dig för att inkräkta på andra människor' egendom.

Men i dessa dagar, det 'är annorlunda. Man' s tänkande och lagar blev parallellt med tidvatten förändringar och utveckling. Nu kan du inte bara pråm i en fastighet som du gillar och utmana ägaren för en duell eller död kommer hans väg. Det anses barbariskt och intrång. Du skulle antingen dömas eller placeras under skyddstillsyn. Även om du vill upprätta en fastighet som står på en tunnel av gasledning för en närliggande fabrik, bör du få ordentlig tillstånd från domstol. En annan incident skulle vara om du behövs för att bygga en väg strax utanför någon annan 's bit mark. Du kan inte bara beröva landet och skapa en passage för dig även med en ädel sak. Du måste ha särskilda tillstånd inte bara från ägaren men också från domstolen. Detta är en process, ja. men i det långa loppet 's kommer att gynna dig mer än de problem det orsakat. Servitut och ledningsrätter är bland de avtal som beviljats ​​av domstol som tillåter en mottagare att ha rätt att använda en markägare 'egendom. Så vad är servitut och ledningsrätter? Hur dessa saker fungerar i juridisk strid för jordägandet ?

Servitut till att börja med är speciella bidrag av domstolen för att ha tillstånd eller rätt att utnyttja en annan människa 'egendom. Känslan är att du kan använda en annan man' egendom utan att äga den. Servitut kan ge dig rätt att bygga pipelines i din granne 's mycket så att du' ll har en bättre vattenförsörjningen i ditt fjäderfä företag. Eller du kan också beviljas för att fiska i dig granne 's damm för fritidsändamål. Även din rätt att vara bullriga i ditt närområde kan beviljas av servitut.

Rätter, å andra sidan, är en typ av servitut som ger dig rätt att bygga vägar (vägar, vägar, gränder, allmännyttiga korridorer, kraftledningar, gasledningar, järnvägar och andra sätt) bredvid en annan man 'egendom . rättigheter sätt beviljas för att transport, underhåll och utbyggnad av tjänster på platser med rätter.SAMMANFATTNING:

1.

Både servitut och ledningsrätter beviljas av den domstol som kan tillåta dig att använda en annan man 's jordegendom utan att äga den.
2.