Skillnaden mellan skuld och ångerSkuld vs Remorse

Skuld, men tros vara en viktig aspekt av mänskligt beteende, är en extremt komplex känsla. Men ordet skuld ofta används i olika nyanser av sinnena. Det används ofta för att skildra tillståndet att äga upp till vissa åtgärder, till exempel ett brott, och erkänner att dess effekter kan ha påverkat vissa människor på ett negativt sätt. Den beskriver konflikten av emotionella känslor som en person kommer att ha efter att ha insett en felaktig handling. Men spelar ingen acceptera skuld 't nödvändigtvis betyda remorsefulness. Det är mycket viktigt att skilja ånger från skuld som det' är fullt möjligt för en person att vara skyldig utan att visa någon ånger, åtminstone ur juridisk synvinkel.

Ånger kommer från en verklig medvetenhet om att ta fullt ansvar för att agera på ett skadligt sätt mot någon person eller personer. Det gör att man känner att hans etiska normer har kränkts. Ånger kommer inte att innebära att vad du gjorde bevisar din inneboende onda vägar, eller att du är omoraliskt, men hänvisa dig att vidta positiva åtgärder för att göra sig av med åtgärder som kan orsaka skada.

En av de viktigaste skillnaderna mellan skuld och ånger är att medan skuld tenderar att leda till själv destruktiva tendenser leder ånger till konstruktiva åtgärder.Ur juridisk synvinkel, den första känslan av skuld innebär ansvar för ett brott. Det är fastställt genom försök som anser några bevis finns för att avgöra om ett brott har begåtts av den tilltalade eller inte. Andra åtgärder kan inte nödvändigtvis betraktas som brott, men kan vara socialt omoraliskt eller oacceptabelt och människor kan erkänna skuld för att göra sådana åtgärder, till exempel genom att använda toaletten och lämna den i ett orent tillstånd.

Psykologiskt är skuld en mycket svår känsla att sätta fingret på och ofta många människor med psykiska problem har svårt att brottas med det som en del av deras allmänna tillstånd. Många brottslingar känner skuld och ånger men frånvaron av ånger i fall som är helt förkastligt, som seriemord är psykologiskt anses föreslå en personlighet påverkas av psykopati. Därför är det mycket viktigt att veta skillnaden mellan skuld och ånger. Psykopat brottslingar känner ingen ånger för sina brott, även om de erkänner skuld. Det 'är en viktig skillnad.

Sammanfattning
1. Skuld är att erkänna ett brott eller en skadlig verkan medan ånger är beklagligt åtgärder och vidta åtgärder för att ångra skador.
2. Skuld tenderar att leda till destruktiva tendenser medan ånger leder till konstruktiva åtgärder.