Skillnaden mellan Clips DistanserClips vs. Distanser

Clips och distansorgan finns olika typer av pärlor som används i armband. Klippen och distans öka skönheten i armband. Även om dessa är inte så nödvändigt för armband, de flesta av användarna föredrar att använda antingen clips eller distanser.

Vad är klipp? De är pärlor, vilka verkar som en klämma som är fixerade på gängorna av armband. Clips är bra om du vill dela pärlorna eller att skapa en perfekt mönster. Klämmorna hålla pärlorna från förirrade i andra delar av armbandet. Clips kan kallas proppar som de slutar pärlorna från att röra sig.

Vad är distanser? Dessa är också pärlor som läggs till gängan på armbandet. Men jämfört med clips, är distanserna inte fast i gängorna. Distanser används som underordnad den övergripande armband design och skönhet. När distanser används de större pärlorna få en mer framträdande plats.

Medan klippen är fast, distanser är rörliga och kör längs armbandet tråden. Man kan också skilja klippen och distanserna genom att bara titta på dem. Både distanser och klipp kan differentieras enligt deras storlek. Distansorganen är lite mindre än klämmor. När distanser används kommer armband inte vara skrymmande eller fet. Å andra sidan, kan klipp ger en skrymmande utseende.Clips är mer effektiva än distanser för fastställande av pärlorna på plats. De är också till hjälp för att säkra de oanvända pärlor i deras ställe.

Sammanfattning:

1. Clips är pärlor som fungerar som en klämma som är fixerade på gängorna av armband. Distanser är också pärlor som läggs till tråden av armbandet. Vid jämförelse med clips, är distanserna inte fast i gängorna.
2. Klämmorna hålla pärlorna från förirrade i andra delar av armbandet. Clips kan kallas proppar som de slutar pärlorna från att röra sig.
3. Distanser används som underordnad den övergripande armband design och skönhet. När distanser används de större pärlorna få en mer framträdande plats.
4. Clips är mer effektiva än distanser för fastställande av pärlorna på plats. De är också till hjälp för att säkra de oanvända pärlor i deras ställe.
5. Distansorganen är lite mindre än klämmor.