Skillnaden mellan pyrimidin- och purinPyrimidin vs Purin

I biokemi, olika aminosyror har viktiga funktioner i kroppen och i andra former av kemikalier. Dessa aminosyror har viktiga roller i metabolismen av livsmedel, energi och så vidare och så vidare. Det är en komplex och komplicerad fråga som kemister och biokemister enbart förstår och är väl förtrogna med.

Två av de viktigaste aminosyrorna är pyrimidin och purin. Syntesen eller kombination av dessa två aminosyror har en största vikt. Men innan man vet vikten, låt oss ta itu med först de skillnader mellan de två aminosyror.

Puriner och pyrimidiner klassificeras som två typer av kvävehaltiga baser. Att differentiera sina baser, pyrimidiner har en sex-medlem kväveinnehållande ring medan purin består av fem-ledade plus sex-ledade kväveinnehållande ringar som sitter ihop.

Exempel på puriner är: adenin, guanin, hypoxantin och xantin medan exempel på pyrimidiner är: uracil, tymin, cytosin, och orotsyra.Nu, dessa två aminosyror är viktiga på grund av följande skäl. Först, puriner och pyrimidiner är också energikällor. Det är inte bara ATP som är källan till energi utan även puriner och pyrimidiner. Dessa aminosyror hjälpa till att driva reaktionen av GTP som är till hjälp vid proteinsyntes. Det driver också reaktionen av UTP för glukos och galaktos aktivering.

En annan viktig skillnad mellan de två är att purin katabolism eller nedbrytning hos människa är urinsyra. Pyrimidin katabolism eller nedbrytning av pyrimidin i mannen på andra sidan, är ammoniak, koldioxid och beta-aminosyror. Höga mängder av purin i livsmedel kan hittas i vin, rött kött, ost och grönsaker. Således, för personer med gikt, sådana livsmedel bör undvikas eftersom urinsyra kommer att öka när dessa livsmedel äts. Ammoniak, å andra sidan, bör undvikas av dem som har en leversjukdom och mestadels med slutstadiet leversjukdom eftersom detta orsakar hepatisk encefalopati.

Sammanfattning:

1. pyrimidiner har en sex-medlem kväveinnehållande ring medan purin består av fem-ledade plus sex-ledade kväveinnehållande ringar som sitter ihop.
2. Exempel på puriner är: adenin, guanin, hypoxantin och xantin medan exempel på pyrimidiner är: uracil, tymin, cytosin, och orotsyra.
3. En annan viktig skillnad mellan de två är att purin katabolism eller nedbrytning hos människa är urinsyra. Pyrimidin katabolism eller nedbrytning av pyrimidin i mannen på andra sidan, är ammoniak, koldioxid och beta-aminosyror.