Skillnaden mellan Gud och JesusGod vs. Jesus

Varje religion har en annan syn och uppfattning om Gud och Jesus. Det finns inte två religioner som kommer att titta på båda samma. För vissa är Gud en monoteistisk bild som representerar vägen till frälsning. För andra är det inte bara en gud men många, polyteism. Jesus är typiskt aldrig dyrkad som en gud, snarare hans profet eller mänsklig version. I alla religioner, är Gud över Jesus i termer av vördnad och kraft. Gud och Jesus, men är en del av vissa väst religioner, och det står skrivet i deras Bibelns läror att det bara finns en Gud, och att Jesus är hans medlare inte en annan gud.

Gud är en siffra eller representation av Skaparen av världen i västra religioner. Gud är det allra heligaste och bör prisas och tackade för hans lärdomar och förmåga att leda människor till himlen. Jesus är en man som står och kommer att anhängare som en människa som alla andra. I västerländska religioner, är han anses vara en helig man som skickades för att göra Guds verk. Faktum är att vissa tror att Jesus var Gud 'son. Gud kan inte dödas. Han är inte en människa. Han är en odödlig varelse som inte är synlig för dödliga som du och jag. En viktig biblisk punkten för dessa religioner är att Gud kan inte frestas att synda av djävulen. Jesus kan, och i Bibeln dödades. Hans död sades att markera rengöring av våra själar från synd. Jesus var en konkret person som till skillnad från Gud, skulle kunna frestas att synda och göra ont av djävulen. Gud är allsmäktig och om trodde på, kan skicka djävulen bort. de flesta tror att Gud är i himlen där frälsning och upplysning förekommer, ett paradis så att säga. Han är Skaparen, och det är på grund av honom, inte evolutionen, att människan har placerats på denna jord. Å andra sidan var Jesu födelse sägs ske i Betlehem på juldagen. Många religioner kommer att fira denna dag som en semester och förpliktade helgdagar. det är andra semester under hela året centrerad kring Jesus som: påsk, långfredagen, och även påsk. Påsk sägs vara den dag då Jesus uppstod från graven och gick med sin fader, Gud, i himlen.
Sammanfattning:Gud och Jesus är både religiösa figurer i vissa västerländska religioner i världen. Gud anses vara en odödlig varelse, och Jesus ansågs vara en man. Jesus sägs vara den enda Guds Son från den obefläckade befruktningen med Mary.
I vissa religioner, är Gud ansvarig för skapandet av världen och vördas för hans lärdomar och välsignelser till människor på jorden. Jesus ses som en Guds budbärare och dödades för att rena människorna i sina synder.