Skillnaden mellan Harre Krishna och hinduismHarre Krishna Vs Hinduism

Många tror Hinduism och Harre Krishna att vara samma religion, men det finns många skillnader som skiljer dem. Den första och den främsta är att Harre Krishna anhängare inte identifierar sig som hinduer och betona att Harre Krishna är en medvetenhet skillnad Hinduism som är en 'religion'. Denna medvetenhet de säger är Guds medvetande. Vem är ett, och det spelar ingen roll vad du kallar detta Gud, är han lika för alla. Den Harre Krishna dela några böcker med hinduer men hävdar att 'Hinduism' är ett främmande ord ges till människor som levde över floden Indus av muslimerna därför ingen är i huvudsak 'Hindu', det är inte en Vedic sikt. Ändå Harre Krishna dela med sig av sina böcker med hinduer men då de hävdar att om det gör dem hinduer sedan Buddha också initialt Hindu sig så alla buddhister bör kallas hinduer också.

Till skillnad från hinduer, som tror på demigods och utföra rituella metoder för materiella vinster, Harre Krishna tror på en enda gud, dvs guden Krishna. De tror också på att ägna sitt liv åt att älska Gud och att förena med källan när de dör. Det är mycket lik den Sufi begreppet Fana och Baka.

De identifierar sig som eviga tjänare guden Krishna, medan hinduer men tror på gud Krishna, men de tror också på en rad andra gudar som de förknippar med olika delar av naturen. Harre Krishna bortse från begreppet benämna sig som en viss religion och i stället de tror på att ha ett förhållande med den Ende Guden som är den högsta väsen och bortom alla religiösa gränser.I en vidare bemärkelse kan vi tänka på Hindusim att vara ett paraply som består av många gudar och tjänar som en övergripande, löst definierat begrepp medan Harre Krishna är en specifik filosofiskt begrepp som bygger på andlighet. Även hinduer tänker på Dharma som tro, men Harre Krishna tror att tro är inte dharma eftersom tro kan ändras medan Dharma är bara en. Dessutom Harre Krishna tror att religion är något som är en del av en man 'medvetande och det är inte inte något som man kan konvertera till eller återgå från.

Stora skillnader:

Harre Krishna är en medvetenhet, är hinduism religion.

Harre Krishna har sitt etymologiska ursprung i Vedas medan hinduismen är en modern term.

Hinduism har halvgudar och de är för material skäl

Hare Krishna handlar om kärleken till Krishna guden. Det finns inga demigods.

Hinduismen är en territoriell sikt är Hare Krishna en filosofi att förstå gud

Harre Krishna är eviga tjänare Herren Krishna. Hindu dyrkar Krishna utan även dyrkar andra.

Hare Krishna tror förena med den absoluta sanningen (mycket lik fana och baka av Sufi Islam). De don 't tror på märkning deras relation med högsta Gud som en religion