Skillnaden mellan kristna och muslimerChristians vs muslimer

Kristna och muslimer är olika på många sätt. Kristna följa kristendomen medan muslimer följa Islam. Kristna och muslimer har också olika högsta varelser som de tillber. Kristna dyrkar Gud medan muslimerna dyrka Allah. En annan skillnad mellan dessa två religiösa anhängare är deras plats för tillbedjan. Medan muslimer Lovsång sin Gud i moskén, kristna, å andra sidan, dyrka sin Gud i kyrkan. De kristna och muslimer har också en annan tro när det gäller den person som de anser som sin Frälsare och profet. Medan kristna har Jesus som sin Frälsare, muslimer, å andra sidan, har Muhammed som deras profet. När det gäller deras predikanter, kristna har sina präster medan muslimerna har sin Imam. De kristna och muslimer har en annan symbol i sina religioner också. För muslimer, har de växande och stjärnan medan de kristna har korset. De kristna och muslimer har också skillnader i skrifterna att de baserar sin tro på. Kristna följer Bibeln medan muslimer följa Koranen 'en.

Kristna och muslimer har skillnader när det gäller deras under religioner också. Även om både kristna och muslimer har olika sektorer eller under religioner som gör båda samhällena mer varierad när det gäller att tro, deras under religioner skiljer sig även bortsett från deras huvudsakliga religioner, kristendom och muslimer, respektive. För kristna, har de under religioner såsom: katolska, protestantiska, East ortodoxa kyrkor, och många fler. Å andra sidan, en del muslimer följa sunni Islam, shia Islam, eller Sufi Islam.

Både religiösa följare har en mycket blandad grupp på grund av de olika under religioner som tidigare nämnts. Och tillsammans med många under religioner, det finns också en hel del seder som följs. Muslimer visa sin tro och tillbe genom islams fem pelare. Den 1: a pelaren är vittnesbörd som innebär en trosbekännelse som reciteras under ed. Denna bekännelse handlar om att dyrka Allah ensam och ingen annan Gud eller vara. Den 2: a pelaren är bön. Muslimer kallar sin bön Salat eller Salah. Salat bör göras fem gånger om dagen. Den 3: e pelaren är fasta eller Sawm som vanligtvis händer i månaden Ramadan. I denna månad, muslimer snabbt från mat och dryck, och det görs vanligen från morgon fram till skymning. Den 4: e pelaren skulle vara allmosegivandets eller zakat. Allmosor betraktas som en religiös plikt eftersom de anser att deras rikedom är förtroende från Allah 's bounty. Den 5: e pelaren är pilgrimsfärd eller hajj. I detta speciella pelare, muslimer uppmuntras att gå på en pilgrimsfärd till staden Mecka.

När det gäller kristna, de följa flera tros som bekänner sin tro till Gud. De följer också de sju heliga sakramenten. Dessa sakrament skulle omfatta: dop, nattvard, Bekräftelse, vigningens, bikten, sjukas smörjelse, och äktenskapet. Även kristna ber också, har de fortfarande en skillnad när det gäller uppsättning av böner.

SAMMANFATTNING:1. kristna och muslimer har en annan högsta väsen och plats för tillbedjan.

2. kristna och muslimer skiljer sig åt i sin Frälsare eller profet och predikant.

3. kristna och muslimer skiljer sig i symboler och skrifter.

4. kristna och muslimer skiljer sig i deras under religioner.