Skillnaden mellan Lunar Eclipse och total månförmörkelseLunar Eclipse vs total månförmörkelse

En solförmörkelse är ett naturfenomen som uppstår när himlakroppar blockeras tillfälligt; antingen genom passagen av himlakroppen in i skuggan av ett annat objekt eller som har en himlakropp passerar i-mellan två himlakroppar. En månförmörkelse orsakas när månen rör sig i skuggan av jorden. Det kan ses att månförmörkelser uppträder endast under en fullmåne.

En månförmörkelse varar mycket längre än en solförmörkelse. En månförmörkelse kan vara allt från 30 minuter till mer än en timme.

En månförmörkelse är uppdelad i tre typer: halvskugga, delvis, och totalt. En halvskugga månförmörkelse är en i vilken månen passerar strax genom jorden 's penumbra. En partiell månförmörkelse inträffar när månen passerar in i jorden' s umbra regionen. En total månförmörkelse inträffar när månen cirklar helt inom umbra regionen av jorden. En total månförmörkelse kombinerar alla tre faser. Månen inte anses vara helt mörkt i en total månförmörkelse.

I en månförmörkelse, cirka 35 procent av de förmörkelser är halvskugga. Dessa halvskugga månförmörkelser är mycket svårt att se även med hjälp av ett teleskop. De partiella solförmörkelser inträffar cirka 30 procent av de förmörkelser, och de kan ses. Och en total månförmörkelse står för 35 procent av de förmörkelser. De totala månförmörkelser är riktigt stora sevärdheter att titta på.I en total solförmörkelse, tar månen på olika färger från mörkbrun / rött till gult / ljust orange. Denna färg är på grund av jordens 's atmosfär. Om det fanns ingen atmosfär, då månen skulle se helt mörkt.

Sammanfattning:

1. En månförmörkelse orsakas när månen rör sig i skuggan av jorden.
2. Det kan ses att månförmörkelser uppträder endast under en fullmåne.
3. En månförmörkelse kan vara allt från 30 minuter till mer än en timme.
4. En månförmörkelse är uppdelad i tre typer: halvskugga, delvis, och totalt.
5. En halvskugga månförmörkelse är en i vilken månen passerar strax genom jorden 's penumbra. En partiell månförmörkelse inträffar när månen passerar in i jorden' s umbra regionen.
6. Om 35 procent av förmörkelser är halvskugga. De partiella solförmörkelser inträffar cirka 30 procent av de förmörkelser. En total månförmörkelse står för 35 procent av de förmörkelser.