Skillnaden mellan katolska och baptistKatolik vs. Baptist

Folk blir ofta förvirrade mellan de religiösa grupperna katolska och baptist. Men de två religionerna delar en mycket vanlig uppfattning '' båda har tro på Jesus Kristus. Skillnaderna dock ligga i några av de mer specifika aspekter praktiseras i varje religion.

Baptister är egentligen en grupp som tror på 'dop troende' genom Jesus. De är människor som är vuxna troende i Kristus. I detta avseende, tenderar de att förkasta läran om barndop av katoliker. Detta tros vara sant eftersom de postulerar att endast vuxna som har möjlighet att bära större förståelse om livet och synd kan faktiskt ha 'riktiga' förtroende i Jesus. Det finns många andra stödjande grund för detta påstående. För en, de hävdar att det inte finns någon passage i Bibeln som nämns barndop. För det andra måste dop engagera kroppen 's nedsänkning i vatten. Slutligen säger Bibeln att dop endast kan ges till dem som kan tro. Med alla dessa skäl kom vederdöpare till existens, särskilt under de tidiga medeltiden, blir kristna som har åter döpta igen under sitt vuxna liv. Dessa människor är desamma som baptist. eftersom deras centrala tro, the Baptist Church fokuserar på sin tro på Jesus Kristus som det enda som kan ge frälsning.

Å andra sidan, 'katolsk' är en mer universell sikt. Men för att vara mer specifik, är det en och samma sak med den religiösa grupp som världen vet som den romersk-katolska kyrkan. Det är utan tvekan den största religiösa gruppen någonsin bildats sedan den tid då Jesus 'gick' planeten. Dess centrala fokus ligger på frälsning genom verk där man också kan sparas, inte bara genom tro, men också genom att genomgå sakramenten som inkluderar barndop, gemenskap och många andra.En annan skillnad mellan de två grupperna är scenariot i livet efter döden. Romerska katoliker hävdar att själen kan tas in i skärselden, andra än bara helt enkelt slits mellan himmel och jord. Den senare tros vara sant i enlighet med de baptister, och detta utesluter skärseld. Dessutom, tidigare tror på bön genom förbön av Maria och helgonen. Omvänt, baptisterna tror på att be till Jesus Kristus ensam. Ovanpå allt detta, finns det fortfarande många andra skillnader i de uppfattningar som de två grupperna har. Men i sammanfattning:

1. katolska är den största kyrka vet existerar i dag, jämfört med den mindre Baptist Church.
2. Den centrala fokus Baptist Church är frälsning genom tron ​​på Gud allena, medan katolikerna tror på samma plus tron ​​i den heliga sakramenten som vägen till frälsning.