Skillnaden mellan buddhism och JainismBuddhism vs Jainism

Folk får ibland förvirrade om skillnaden mellan buddhism och Jainism. Tja, är de sannolikt inte klandras, eftersom de två religionerna har flera likheter i så mycket som det finns keynote skillnader. De två religionerna kom också till existens nästan vid samma tidpunkt och på samma plats; Indien. Även buddhistiska kallar Mahayira (grundaren av Jainism) som den upplysta ett '' en samtida av Buddha.

I termer av likheter, är begreppet Nirvana riktigt samma mellan de två. Buddhister tror att Nirvana är ett tillstånd av frihet. Det är när en varelse förvandlas till en icke-vara som att vrida något till ingenting. Jainism förklarar Nirvana som ett tillstånd av Moksha. Väsendet tenderar att förlora sin identitet. Dessutom har båda religionerna betonar bruket av meditation och yoga. Det är en övning för att fokusera mer på ett 's inre. Yoga behövs för en som skall renas och känna befriade. Ännu viktigare är de två höjdpunkter icke-våld.

När det gäller deras olikheter, är den främsta skillnaden på deras syn på Karma. Även om båda religionerna tror på begreppet Karma 's universalitet, anger Jainism att Karma är inte effekten eller resultatet av den person' agerande. Karma uppfattas som en sann substans som fritt flyter i hela den mänskliga kroppen (jiva). Buddhismen anser konkret att karmais den direkta effekten av ett 's egna åtgärder.

De två religionerna har också olika uppfattningar om själen. Själen, enligt Jainism är mer universell. Den är närvarande i allt kan det vara de levande och icke-levande saker. Alla element i universum vind, jord, eld och vatten har också sina egna respektive själar. Buddhismen tror annat på grund själen sägs att uppehålla sig i levande varelser endast som djur och växter och att döda ting don 't har någon.

För det tredje, de två har olika tolkningar med utvecklingen av varje person. I buddhismen, kommer själen att vara borta efter Nirvana; vad 's vänster är individualitet på den person som passerar genom ett tillstånd av intighet. Detta tillstånd är obeskrivlig. För Jainism, fortsätter själen att frodas efter Nirvana. står denna själ att vara i sin renaste form och är i sin upplysta tillstånd .Sammanfattningsvis:

Jainism tror att karma är inte den direkta effekten av den 'agerande medan buddhismen anser att det är.

Jainism tror att själen är närvarande i både levande och icke-levande ting. Buddhismen tror att själen är bara närvarande i levande varelser.