Skillnaden mellan nåd och barmhärtighet nåden vs nåd

Nåd och barmhärtighet är ord som vanligen används med avseende på våra böner. Människor använder dessa två ord alltid under sina böner. Men för de flesta människor, är de två orden används som synonymer och de används ofta omväxlande.

Låt oss titta på definitionen av nåd och barmhärtighet separat. Ordboken definierar nåd som medlidande mot en gärningsman och tålamod till en patient. Det kan också definieras som visar vänlighet mot någon. Nåd, eftersom ordbok definierar det som en välsignelse för en akt av gudomlig ynnest. Det är också definieras som medkänsla till offren.
Ordboken definierar nåd som en generositet som visas till människan av Gud. Grace är oftast relaterade till Gud 'barmhärtighet. Det är också definieras som en bön söker välsignelse eller en benägenhet att gynna, vänlighet och mildhet.
Grace anses ofta vara en filt nåd som används för att förlåta all synd. Vissa människor tror att nåden ger dem samtycker att inte lyda Guds lag. Detta beror på att de känner att som nåd vimlar kommer synd de begår överflöd utan påföljd. Så detta innebär att nåd ger förlåtelse för de synder som begåtts.

I Gamla Testamentet, är Grace tas från det hebreiska ordet cheyn, vilket betyder fördel. I Nya testamentet har det härstammar från det grekiska ordet charis, vilket innebär gåva eller generositet. Nåd i Gamla Testamentet den härstammar från det hebreiska ordet Chesed och i Nya testamentet, kommer ordet från det grekiska orden Eleos och oiktirmos.Sammanfattning

1. nåd och barmhärtighet är två ord som används som synonymer och de används ofta omväxlande.
2. Ordboken definierar nåd som medlidande mot en gärningsman och tålamod till en patient. Det kan också definieras som visar vänlighet mot någon.
3. Ordboken definierar nåd som en generositet som visas till människan av Gud. Grace är oftast relaterade till Gud 'barmhärtighet. Det är också definieras som en bön söker välsignelse eller en benägenhet att gynna, vänlighet och mildhet.
4. En del människor tror att nåden ger dem samtycker att inte lyda Guds lag. Detta beror på att de känner att som nåd vimlar kommer synd de begår överflöd utan påföljd.
5. Mercy ger förlåtelse för de synder som begåtts.
6. I Gamla testamentet är nåd tas från det hebreiska ordet cheyn, vilket betyder fördel. I Nya Testamentet, är det härstammar från det grekiska ordet charis, vilket innebär gåva eller generositet.