Skillnaden mellan sunni och TablighSunni vs Tabligh

Islam har många grenar och större grenar är Sunni, Tabligh och Shia. Alla dessa grenar är olika i sin religionsutövning, tro på gud och annat. Här låt oss diskutera den stora skillnaden mellan sunni och Tabligh.

Tabligh är den gren inom islam som anser att det finns en Gud. Det anser också att profeten Muhammed var en man som gjorde Gud 'arbete som han valdes för det.

Den Tabligh anser också att de är i den här världen för att inte bara sprida religion utan också för att påminna alla muslimer sina plikter som en religiös person. Det understryker också att alla muslimer lever ett liv som fastställs av profeten Muhammed. Tabligh vill att alla muslimer att följa ord den store profeten och vara ett exempel för andra. Det understryker att alla muslimer borde leva som lärdes ut några 1400 år sedan.

Tabligh var faktiskt inte en gren av islam. Tidigare Tabligh var känd som 'informera'. Alla muslimer, inklusive Shais och sunniter fick följa Tabligh.

Sunni är en gren av islam som har nästan samma system som för Tabligh gruppen. En av de stora skillnader som kan ses är att sunniter trodde att profeten Muhammed var inte bara människa. För sunniter, profeten Mohammad var mer än en man som hade universell kraft. Sunni accepterade också de fyra första kalif som rättmätiga efterträdare profeten Muhammed.

'Sunni' är ett ord som har hämtats från Sunnah, ett arabiskt ord som refererar till de åtgärder och ord profeten Mohammad.However, det finns många motsägelser om ordet Tabligh.

Sunnis bildar också den största gruppen av Islams i världen.Sammanfattning

1. Tabligh är den gren inom islam som anser att det finns en Gud. Det anser också att profeten Muhammed var en man som gjorde Gud 'arbete som han valdes för det.

2. sunniter trodde att profeten Muhammed var inte bara människa. För sunniter, profeten Mohammad var mer än en man som hade universell kraft.

3. Tabligh vill att alla muslimer att följa ord den store profeten och vara ett exempel för andra.

4. Tidigare Tabligh var känd som 'informera'. Alla muslimer, inklusive Shais och sunniter fick följa Tabligh.

5. sunniter accepterade också de fyra första kalif som rättmätiga efterträdare profeten Muhammed.