Skillnad mellan nominell BNP och real BNPNominell BNP vs Real BNP

Först av allt, termen BNP står för bruttonationalprodukten, och det definieras som kostnaden för alla varor och tjänster som finns i ett land. Nominell BNP indikerar nuvarande tiden priserna på de typer av tjänster som finns tillgängliga, och de varor som produceras, medan Real BNP indikerar kostnader enligt olika basår. Tillväxt nationalprodukt är graden av tjänster och slutprodukter, därför, om det finns en tillväxt i BNP, betyder det inte nödvändigtvis betyda att det finns också en ökning av de tjänster och varor som tillhandahålls.

Bruttonationalprodukten är mätt i löpande dollar, som hänvisar till det år då de varor och tjänster produceras. Detta skulle indikera nominell BNP, som omsättnings dollar också kan anges som nominella dollar. Den reala BNP är skattningen av nationella produktionen, men står för inflationen också. Inflationen hänvisar till stigande priserna på varor på årsbasis, och är den makroekonomiska mått på strukturen i en ekonomi. Inflationen visar inkomststatus i en ekonomi.

Formeln för att beräkna reala BNP är: Nominell BNP / BNP-deflatorn x 100. BNP beräkning The Real för året är densamma som det belopp som fastställts för den nominella BNP, är den som anges i prisnivån för basåret. Detta visar tillväxten av nominella BNP i procent, och som har varit vana vid att möjliggöra för inflation. Den reala BNP fokuserar på prisändringar, och inflationstakten, inträffar som under hela året. Storleken på en befolkning kan påverka reala BNP. Man har funnit att industrier i många länder har vuxit i snabb takt på grund av den inhemska BNP.

Statistisk analys har visat en större utsikter i tillväxten av de ekonomiska villkoren, och tillväxten har varit ännu tydligare under de senaste åren. Därför är en ständig förändring i affärsstrategier och planer som krävs. Grundläggande tillväxt har setts i E \u0026 amp; M industrin, även om den nuvarande finanskrisen har lett till en inbromsning i den här branschen med 8. 0 procent. Detta beror på den allmänna minskningen av marknadsaktivitet, men tillväxten väntas återupptas inom kort. E \u0026 amp; M branscher omfattar sektorerna för TV, film, Print och Media, radioreklam, Animation, spel- och VFX industrin och Internet reklambranschen.Det är viktigt att beräkna BNP på årsbasis för alla typer av stora sektorer, som statliga utgifter, offentlig konsumtion, export och import, och investeringar som uppstår.

Den grundläggande formeln för beräkningen är: BNP = C + G + I + NX.
'C' '' Avser alla typer av konsumtion eller privat konsumtion som sker i ett land 'ekonomi.
'G' '' Detta syftar på de mängder av de offentliga utgifterna.
'I' '' Avser investeringar i företag.
'NX' '' Detta hänvisar till nettoexporten av ett land, inklusive export och import.

Sammanfattning: De viktigaste skillnaderna mellan nominell BNP och real BNP är:

1. Nominell BNP representerar löpande priser av alla typer av tjänster, och varor som produceras.