Skillnaden mellan mikroekonomi och makroekonomiMikroekonomi vs makroekonomi

Det finns skillnader mellan mikroekonomi och makroekonomi, även om, ibland kan det vara svårt att skilja funktionerna av två. Först och främst, båda dessa villkor som nämns är underkategorier för ekonomi själv. Som namnen på 'mikro' och 'makro' innebär, mikro underlättar beslut mindre branscher, och makroekonomi är inriktad på hela ekonomier och industrier. Dessa två ekonomier är beroende av varandra, och tillsammans, de utvecklar strategin för den totala tillväxten i en organisation. De är de två viktigaste områdena i ekonomi, och är nödvändiga för ökningen i ekonomin.

Mikro fokuserar på marknaden 's utbud och efterfrågan faktorer, som bestämmer ekonomins' s prisnivåer. Med andra ord, koncentrerar mikro på 'upp' och 'downs' av marknaderna för varor och tjänster, och hur priset påverkar tillväxten av dessa marknader. En viktig aspekt av denna ekonomi, är också att undersöka marknadsmisslyckande, dvs när marknaderna inte ger verkningsfull resultat. I vår nuvarande tid har mikro blivit en av de viktigaste strategierna i näringslivet och ekonomi. Dess huvudsakliga betydelse är att analysera ekonomin krafter, konsumentbeteende, och metoder för att bestämma utbud och efterfrågan på marknaden.

Å andra sidan, makroekonomi studerar liknande begrepp, men med en mycket bredare ansats. Fokus för makroekonomi är i grunden på ett land 'inkomster, och positionen av utländska handel, med studier av arbetslöshet, BNP och prisindex. Makroekonomer finns ofta att göra olika typer av modeller och relationer mellan faktorer såsom utgång, nationalinkomst, arbetslöshet, konsumtion, sparande, inflation, internationell handel, investeringar och internationella ekonomin. Totalt sett är makro ett stort fält som koncentrerar sig på två områden, den ekonomiska tillväxten och förändringar i den nationella inkomsten.

Regeringar göra politiska förändringar för att undvika olika typer av ekonomisk nöd, eftersom de vet hur att stabilisera ekonomin. Detta är ett av de bästa sätten för att stabilisera och säkerställa tillväxten av nationen 's ekonomi Därför makrohåller två strategier.:

Finanspolitik: Den viktigaste aspekten av finanspolitiken är beskattning och offentliga utgifter, där regeringen kommer att fokusera på insamling av intäkter för att ge ekonomin. Detta kan skapa en solid inverkan på den ekonomiska tillväxten.

Penningpolitiken: Denna policy styr monetära myndigheten, centralbank, eller regering i ett land, och fokuserar på tillgänglighet och leverans av pengar och räntor, för att upprätthålla tillväxten i ekonomin.

Sammanfattning:Mikroekonomi och makroekonomi är viktiga studier inom ekonomi, som är nödvändiga för att upprätthålla den totala tillväxten och standarden på ekonomin. Medan de två studierna är olika, med mikro fokus på de mindre branscher, och makroekonomi med fokus på större inkomster av nationen, de är beroende av varandra, och arbeta i harmoni med varandra. De viktigaste skillnaderna är:

1. Mikro fokuserar på marknaden 's utbuds- och efterfrågefaktorer, och bestämmer de ekonomiska prisnivåer.

2. Makroekonomi är ett stort fält, som koncentrerar sig på två viktiga områden, öka den ekonomiska tillväxten och förändringar i den nationella inkomsten.

3. Mikro underlättar beslutsfattandet för mindre branscher.

4. Makro fokuserar på arbetslöshet, BNP och prisindex, i större industrier och hela ekonomier.