Skillnaden mellan chef och ledare
Manager vs Leader

Medan orden chef och ledare kan tyckas innebära att de samma sak, gör de inte. ? En chef är någon som leder och är ansvarig för de viktiga aspekterna av ett jobb, projekt, eller lag. ? En ledare är någon som är inflytelserika, tar hand, och är ett exempel för andra. ? Chefer och ledare får vanligen sin titel i ett arbete, utbildning eller team miljö genom en demonstration av deras ledning och ledarskap. ? I en idealisk situation bör en chef ha ledaregenskaper, och på samma sätt en ledare bör ha ledande egenskaper.

Chefer har olika ansvarsområden baserat på vad de gör och vilka de hanterar. ? De har förmågan att delegera och genomföra planer för ett företag eller grupp. ? Chefer är nödvändiga för att hålla en samstämmig uppfattning om vem som är ansvarig i en grupp. ? En ledare är en person som tar ledningen i en grupp och väljer att utföra efter bästa förmåga och hjälper andra att göra detsamma. ? I en lag, skola, eller professionell miljö, bör en framgångsrik chef har både ledning och ledaregenskaper.

Vissa ser på ledare och chefer som annorlunda eftersom en ledare tenderar att ta itu med de personliga frågor i en grupp, medan en chef hanterar uppgifter och projekt, inte människor. ? Dessutom tror man att en chef, eftersom de anses överlägsen, har underordnade. ? Ordnade är människor som ska följa och göra vad de instrueras att genom sin chef. ? En ledare har inte underordnade, en ledare har anhängare. ? Anhängare är människor som tror på vad ledaren lär eller gör att de har tjänat en viss vördnad. ? En följaren inte tvingas att följa ledaren, till skillnad från en chef och hans underordnade.Det finns också olika reaktioner på vissa situationer som är typiska för en chef och en ledare. ? En chef strävar efter att uppnå resultat genom att göra reglerna, kvar i kontroll, och reagera på situationer som de kan stöta på. ? En ledare väljer att uppnå mål genom passion, hjärta, och utstrålning. ? Ledaren sägs ha bättre social kompetens än en chef, så att de tenderar att fokusera på mänskliga känslor och önskningar. ? Chefer inte införliva mänskliga känslor eller önskan i sina beslut; de föredrar att använda koncisa, vetenskapliga metoder för att hantera en grupp.

Medan en chef och ledare har mycket olika egenskaper som hjälper dem att lyckas, är det de ledarskap och ledaregenskaper som kommer tillsammans för att göra en bra chef,? som också bör vara en ledare.

Sammanfattning

En chef hanterar och tar ansvar för en situation. ? En ledare tar hand, är inflytelserik och sätter ett exempel.

Chefen har ansvar och kan delegera och genomföra planer. ? En ledare är en förebild för andra och är någon som spelar 't nödvändigtvis har ett stort ansvar.

Chefer har underordnade som följer deras regler. ? Ledare har individer som tror på vad de säger, annars känd som anhängare.