Skillnaden mellan ANSI och ASMEANSI vs ASME

American National Standards Institute, även förkortat ANSI, och American Society of Mechanical Engineers, även förkortat ASME är både privata, ideella organisationer främst fokuserar på att få enhetlighet i frivilliga standarder som används i teknisk disciplin. Även om båda organisationerna arbetar på nationella och globala standarder, kan kärnan skillnaden mellan de två organisationerna tydligt ses i sitt uppdrag och vision. ASME är mer benägna att sätta normer och standarder för mekaniska anordningar. ANSI ackrediterar standarder för produkter, processer, system, tjänster och resurser i USA.

ANSI ades ursprungligen den 14 maj 1918 med medlemmar från myndigheter, företag, organisationer, akademiska fält, och privatpersoner. ASME är en av de äldsta organ som utvecklar standarder grundades 1880 som ett resultat av ett stort antal ångpannor tryckkärls misslyckanden. Medlemmarna i ASME innefattar professionella ingenjörer och olika företag.

Tyngdpunkten i ANSI ligger i tillsyn över de standarder som utvecklats av personal i de standarder som utvecklar organisationen för produkter och tjänster, så att säkerställa de funktioner och prestanda för de produkter som utvecklats i USA är konsekventa. ANSI arbetar för att befästa positionen i USA på den globala marknaden. ANSI är också aktivt engagerad i ackrediteringsorganisationer som sponsrar produkten eller personcertifiering i enlighet med internationella normer genom att uppfylla alla krav. ANSI arbetar också på några gröna initiativ som skyddar ekosystemen. Å andra sidan, är ASME inblandad i många aktiviteter såsom; tidskrifter, tekniska publikationer, genomför tekniska konferenser, professionella utveckling kurser, samt sponsring av olika utbildningar. ASME tror att främja konst, vetenskap och praxis i maskinteknik och andra allierade vetenskaper de tekniska samhällen över hela världen.

ANSI koncentrerar sig på att ta amerikanska företag på toppnivåer genom att främja frivilliga konsensus standarder. ASME, å andra sidan, koncentrerar sig på att leverera lösningar till de verkliga frågorna av ingenjörer i dag till dag liv står inför.

Även ANSI 't utveckla standarder av sig själv, övervakar den utvecklingen och användningen av standarder organisationer ASME har utvecklats mer än 600 koder och standarder för mekaniska anordningar såsom;. Pannkomponenter, hissar, mätning av vätska i slutna ledningar, fästen och andra verktyg som täcker alla tekniska aspekter.

Sammanfattning:

1. ANSI ackrediterar standarder som utvecklats av organisationer medan ASME utvecklar koder

och standarder för mekaniska anordningar.

2. ANSI arbetar för att stärka positionen för USA på den globala marknadenmedan ASME arbetar för att hitta lösningar på realtids maskinteknik

problem.

3. ANSI grundades 1918, medan ASME grundades 1880.

4. ANSI har utsett cirka 9500 standarder medan ASME har utvecklat

600 koder och standarder för olika mekaniska anordningar.

5. ANSI har sina medlemmar valda från myndigheter, akademiska fält,

individer, organisationer och företag, medan ASME har ingenjörs