Skillnaden mellan tullar och kvoterTariff vs Kvot

Tullar och kvoter både åläggs import- och exportprodukter av regeringen i ett land. Tullar och kvoter både tjäna syftet att skydda den inhemska industrin i ett land för att begränsa mängden produkter som importeras eller exporteras och tjänar också inkomster för regeringen. Tariffer, i princip, hänvisar till en form av skatt som läggs på export och import, och en kvot hänför sig till de begränsningar som gäller för den mängd produkter som exporteras eller importeras.

Taxa
Tariffer kan definieras som tullar eller former av skatter på varor för intäkter och skyddsändamål när de transporteras från ett tullområde till ett annat. De kan också definieras som ett omfattande schema eller lista av varor tillsammans med sina skattesatser som måste betalas för varje artikel i enlighet med regler och föreskrifter av regeringen.

I enklare ord kan vi säga att avgifterna är i stort sett pengar som ska betalas av ett land för tradingprodukter, antingen export eller import. Priset på den produkt som handlas ökar när tullarna som belastar varorna. De insamlade inkomster från tullskatter kallas tullar eller anpassade.

Taxorna är användbara för ett land eftersom de tjäna pengar för regeringen och höja landets 's BNP. En skyddstullar hjälper till att kontrollera handeln mellan två länder och hjälpa sina outvecklade och icke-kompetitiva industrier blir mer konkurrenskraftiga och uppmuntrar inhemska industrier också. Tullarna är mestadels tas ut på importerade varor och sällan på de varor som exporteras. de kostar vanligtvis extra pengar för konsumenten. det är begränsningar i syfte att kontrollera utländska varor från att komma in den inhemska marknaden.

Kvot
Kvoter är de begränsningar som regeringen om vad som kan handlas, den mängd som kan handlas, hur mycket måste betalas för varje post, och där varorna som handlas. De behandlar inte begränsningar på hur mycket som betalas för varorna, alltså, de har en neutral effekt på BNP i landet. När det finns en förlust i en konsument och producentöverskott, är kvotinnehavare gynnats. Det innebär inte att eventuella inkomster till staten och uppmuntrar också administrativ korruption och smuggling. Alla vill ha fler kvoter för handel. Om de inte uppnås, kan det ge upphov till många onda.Sammanfattning:

1. Tarifferna är de skatter som införts av regeringen i ett land på import- och exportprodukter medan en kvot är den begränsning av regeringen på antalet varor som kan vara antingen exporteras eller importeras.

2. Taxorna tjäna pengar för regeringen och öka BNP i landet medan kvoter för antalet produkter som säljs och inte det belopp som betalas; sålunda neutraliserar det BNP.