Skillnaden mellan Leader och BossLedare vs Boss

Skillnaden mellan en ledare och en chef har en hel del att göra med psykologi genom vilket vi ser världen. Samhälleliga ingångs kräver att vi har ledare av alla slag. En ledare är någon som stiger till tillfälle, utses att uppstå till tillfälle, eller har en naturlig förmåga att inspirera och fördela delegerade tullar villiga efterföljare. En ledare är en ledare eftersom anhängarna låta honom eller henne att vara en.

En chef behöver inte samma typ av psykologiskt stöd för att förbli chefen. Han eller hon antingen äger ett företag, eller har tillsatts för att driva verksamheten. Medan det finns chefer med stora ledaregenskaper, är det inte nödvändigt att ha sådana egenskaper för att vara en chef. Effektiviteten av positionen kan bestämmas genom rädsla för att förlora en 's arbete, eller genom personlig motivation och inspiration.

Även om det finns några ledande positioner som betalas anställning, mer ofta en ledare inte betalas. Det kan vara någon i samhället gör ett bra arbete, eller det kan vara någon i samhället att föra andra till ett liv av brott. En ledare behöver inte per definition att leda sina anhängare mot ett bättre liv.Samtidigt som vi kan kalla politiskt figurerar ledare, de mer eller mindre hålla en ledande position utan att nödvändigtvis vara en ledare. Kom ihåg att det är lättare att främja löftet om ledarskap för att komma in i kontor, jämfört med att faktiskt vara en när du dit.

En chef har auktoritet, oavsett om det 's intjänats och respekterade. Chefen' är ord helt enkelt chefen 'ord, om det behagar eller retar dig. En chef håller din familj' s välbefinnande i händerna genom att tillåta dig att ha ett jobb, eller genom att plötsligt förneka din anställning. En ledare 'auktoritet kommer i form av människor' s tro. En ledare 'auktoritet kan tas bort lättare än en boss' myndighet. Om tillräckligt många människor sluta tro på orden i ledaren, han eller hon slutar ha inflytande över andra.